18 bussi lõpp-peatuse taastamine

aega veel 41 päeva

05.07.2019 00:00 kuni 31.08.2019 23:59

230 häält

76%

Juunikuises Saue valla lehes informeeriti kohalikku elanikkonda Laagri  linnast väljuva suuna bussipeatuse kaotamisest ning raudtee ülekäigu sulgemisest.


Vaata uudist siit:  


https://sauevald.ee/documents/17893729/18388598/2019.06.25+Saue+Valdur+juuniII_2019.pdf/135a27ef-c9f3-427e-b167-6663fdb2dc04 


Valla pakutud alternatiivide kohaselt peaks elanikud, kes kasutasid senist bussipeatust nüüd ühistranspordi kasutamiseks kasutama järgmised võimalusi:


Kuuse tänava piirkonnast pääseb edaspidi teisele poole raudteed Urda raudteejaama või Veskitammi tunneli kaudu. Kui tahta Urda jaama tunneli kaudu tulles Laagri bussipeatusesse jõuda, on võimalik liikuda mööda Pärnu maantee äärsest uut kergliiklusteed ja ületada maantee valgusfoori juures või minna läbi Pärnu maantee aluse tunneli ja jõuda peatusesse sealset kergliiklusteed pidi. Teine võimalus on suunduda mööda Kuuse tänavat ja minna läbi Veskitammi tunneli Nõlvaku peatusesse. Kuigi üldiseks eesmärgiks on elanike ohutuse suurendamine, ei ole meie hinnangul pakutavad alternatiivid asjakohased järgmistel põhjustel:


Ohutus


Urda jaama tunnelit kasutades peab elanik liikuma läbi Rimi ja Maksimarketi vahelise ala, kus liigub väga palju autosid, samuti tuleb ületada Pärnu maantee.


Kuuse tänaval ei ole pooles ulatuses kõnniteed, samuti on tee üldse väga kitsas ning halva nähtavusega. Eriti halvaks muutub läbitavus pimeda sügise ning lumerikka talve korral, kui liiklemine on raske isegi autoga.


Leiame, on ohutuse mõttes on vastutustundetu suunata inimesed suurte kaubanduskeskuste vahelisele alale või alternatiivina puuduva kõnniteega kitsale teele selleks, et nad saaks kasutada ühistransporti.Mugavus


Leiame, et kohalike elanike ühistranspordi kasutamist ei tuleks raskendada, kuna eelmises punktist nähtub, et pakutud alternatiivid ei ole ohutumad. Praeguse muudatusega on muudetud keerulisemaks olulise osa Laagri elanike ühistranspordi kasutus, kuna otsus puudutab vähemalt: poolt Kuuse tänava (sh tänava osa, kus on kortermajad), samuti Avamaa, Kuuse põik, Jaama, Vae, Katmiku ning osaliselt Redise ja Hoiu tänava elanikke ja töötajaid.


Leiame, et vald ei tohi võtta otsuseid, mis muudavad elanike elu ebamugavamaks kui sellest ei sünni suuremat kasu, nagu antud juhul juhtunud on.Haavatava elanikkonnarühma elukvaliteedi halvenemine


Juhime tähelepanu, et suur osa ühistranspordi kasutajatest on lapsed ning vanurid. Meie hinnangul ei ole kohane suunata lapsed ja vanainimesed oluliselt pikemale teekonnale ühistranspordi kasutamiseks, eeldades seejuures, et nende liiklemine kaubanduskeskuse vahelisel alal või kõnniteeta kitsal teel on ohutu ja mugav. Tuleks mõelda ka Eesti ilmale, mis suuremal ajal aastas on pime, märg ja libe ning tuuline. 


Oleme jõudnud järeldusele, et antud otsusega halvendab vald oluliselt haavatava elanikkonna elukvaliteeti.Ühistranspordi kättesaadavuse vähendamine


Nii Eestis kui ELis on eesmärgiks võetud ühistranspordi kättesaadavuse suurendamine. Leiame, et praeguse olukorraga on tekitatud vastuolu nende eesmärkide ja valla otsuste vahel. Ühistransport tuleb teha kättesaadavamaks, mitte piirata.Asjakohaste alternatiivide puudumine


Lugedes valla lehte, ei paista ühtegi mõistlikku alternatiivi, kuidas olukorda parandada. 18. bussiliini pikendamne Urda peatuseni nng tagasi linna suunamine Topi ristmikku kaudu näib küll hea plaan, kuid esiteks ei ole sellele kindlat ja selget tähtaega. Teiseks ei lahendaks see ikkagi täielikult eelkirjeldatud probleeme.


Alternatiiviks ei ole ka teiste valla ühistranspordi võimaluste kasutamine, sest nii rong kui teised bussiliinid (nt 27), liiguvad oluliselt harvemini. 


Järeldus


Eeltoodust tulenevalt tuleb Laagri linnast väljuva suuna bussipeatus taastada ning raudtee ülekäik avatuks jätta.


Ühtlasi palume vallal ohutuse tagamiseks algatada maa aluse tunneli rajamine ülekäigu kohta ning jätkata läbirääkimisi 18.bussiliini pikendamiseks, et tagada ka bussile ohutu tagasipööramise võimalus.


Aktsiooni korraldaja

Saue valla elanikud

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mona: VASTU!!!
Olen mures sellepärast minu vanematel on vaja hommikul tööle minekule!!!!
Vasta!
Koidu: 18 bussi lõpppeatusest.
Siin on probleem veel selles ,et Urda tunnel on suure vihma või talvise lume sulamise ajal veega üle ujutatud. Sealt ei ole võimalik kuiva jalaga läbi saada.Teekonna pikenemisest lõpppeatusesse pole vaja arutledagi. Teekond pikeneb lausa mitmeid kordi.Likvideerige see korralagedus.
Eve:
Olen valla otsuse vastu
Vasta!
Lju: 18 bussi lõpp peatuse taastamise poolt
Olen mures, kuidas mu laps saab kooli minna ja tagasi tulla ohutult bussiga liigeldes. Eriti talvisel ajal, kus on pime ja külm peaks laps bussipeatusse kõndima ringiga mitu kilomeetrit. Kas vald hoolib vanurite ja laste eest? Tallinnlastel on tasuta nii bussi kui ka rongi kasutamine ja kõik tehtud, et oleks mugav kasutada ühistransporti. Me maksame selle eest ja veel peame ajast tagasi minema, kus oli vaja mitu kilomeetrit kõndima, et bussile saada. Kui lõppeatus Laagri taastamine on keeruline, siis võiks ju Laagri Rimi ette lõppeatust tuua või ehitada tunnel präeguse lõppeatuse juurde vanast raudtee ülemineku koha alt.
Vasta!
Koidu: sulgemise vastu.
Vallavalitsusest on saadud vastuseks, et see on Maanteameti otsus ja nendel puudub
igasugune võimalus see otsus vaidlustada.Maanteametil on muidugi oma nägemus.Neid
jätab sügavalt ükskõikseks, kuidas Laagri vanurid ja väikesed koolilapsed seda pikka teed
käima hakkavad.Valla kohustus on seista selle eest, et elanikel oleks siin elamisväärne
elukeskkond.Maju kerkib nagu seeni pärast vihma, aga elukeskkond halveneb.Neid Laagri elanikke,
keda see otsus riivab väga valusalt on palju.Siin on väga tõsine mõtlemiskoht.Otsige lahendus.
Vasta!
?????: Любовь Погодина
Прошу вернуть конечную остановку номер 18 на прежнее место
Vasta!