Metsarahu Manifest

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga. Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.
Avage altpoolt "Loe täpsemalt"

aega veel 77 päeva

09.03.2018 00:00 kuni 09.06.2018 23:59

105 häält

10%

Miks pöördub Vabaerakond avalikkuse poole manifestiga kõikide Eestimaa metsade kaitseks? 


Oleme teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. 

Oleme kirjutanud, rääkinud, miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub.

Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga.

 

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida järgmised kokkulepped:


1. Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest.


2. Tuleb lõpetada seadustatud lageraied meie looduskaitsealadel.

 

3. Eesti metsad ja elukeskkond ei tohi sattuda suurtööstusliku tselluloositootmise surve alla. Planeeritava tselluloositehase asukohta, keskkonnamõjusid ning tootmismahte tuleb enne otsustamist põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida.

 

4. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pole mitte riigi metsade peremees, vaid majandaja. RMK puhul tuleb lahendada huvide konflikt: ise kavandan, ise korraldan raiumise, ise võtan raha endale.

 

5. Keskkonnaministeeriumi kantsler ei tohi esindada puidutöösturite huve.

 

6. Eesti metsade statistika tuleb muuta usaldusväärseks. Andmed mittemajandatavate ja majanduspiirangutega kaitsealade metsade kohta peavad olema eraldi esitatud.

 

7. Lageraiete asemel tuleb rakendada püsimetsandust ühes selleks sobiva tehnikaga.

 

8. Eesti metsade majandamisel peab hakkama eelisarendama kõrge väärtusega puidu töötlemist.

 

9. Metsade raiet tuleb eeloleval kümnendil reguleerida nõnda, et järgmise poole sajandi jooksul ei tekiks Eestis kvaliteetpuiduga kümnendite pikkuseid lünki.

 

10. Metsloomade arvukuse reguleerimisel tuleb leida kompromiss jahimeeste, loodusturismi arendajate ning metsa- ja maaomanike huvide vahel.

 

- - -

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga. Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.

 

 

Aktsiooni korraldaja

Eesti Vabaerakond
info@vabaerakond.ee
tel 56 222 130

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Andres: Väga nõrk tekst
Oleks võinud ju väheke vaeva näha ja petitsiooni kirjutamisele kulutada rohkem kui pool tundi. Ei saa aru ühestki punktist. Õigemini saab igaüks lugeda sealt välja oma tõe.
Vasta!
Aivar: Väga õige tekst, sh max 6 mlj tihumeetrit aastas raiemaht
Tore, et metsateemaga on aktiivselt tegelema asunud paljud, ka mõjukad kodanikuühendused nagu EMA ja looduskaitseühendused ERL, ELF jt
Vasta!
Vladimir: Õige mõte
Ühinegem
Vasta!
Enn: Enn
Kuidas on võetud see 6 milj. Ega kartuleid ei saa ka rohkem korjata kui on kasvanud. Lihtsalt metsa kasvuaeg on pikem.
Vasta!
Andres: Enn
Lambist on võetud. Puusalt tulistatakse. Ja kust meie palk- ja puitmajadetootjad edaspidi materjali saavad?
Natalja: Tata
Всё чётко и по существу! Поддерживаю.
Vasta!