Ajalehe Stolitsa peatoimetaja A.Tšaplõgini töölt kõrvaldamine

Petitsioonis tõden, et Aleksandr Tšaplõgin ei vasta oma ametikohale tema petlike väljaütlemiste ja tegevuse tõttu, mis viib rahvustevahelise konfliktini. See on minu arvates lubamatu.
В петиции я обосновал, что Александр Чаплыгин не соответствует занимаемой должности, его обманные высказывания и деятельность приводящая к межнациональным конфликтам, недопустимы.

allkirjade kogumine on lõppenud

21.07.2021 00:00 kuni 21.09.2021 23:59

115 allkirja

3%

Meie, sellele petitsioonile allakirjutanud, leiame, et Aleksandr Tšaplõgin, (ajalehe Stolitsa ja portaali Stolitsa.ee peatoimetaja) ei sobi oma ametikohale. Tema valelikud arvamusavaldused ja tegevused, mis viivad rahvustevaheliste konfliktideni, on lubamatud. Nõuame tema ametist tagandamist.
Link dokumendile: https://bit.ly/3xVcNIP

Etteheited Aleksandr Tšaplõgini tegevusele:
1. Kasutades munitsipaalajalehte oma Facebooki-lehe reklaamimiseks, on ta seal kogunud juba 13 000 sõbrast/tellijast koosneva auditooriumi. Link suunab Stolitsa.ee veebilehelt tema isiklikule Facebooki kontole ja valetamise ilmekaks näiteks seal on postitus, milles ta (osates suurepäraselt eesti keelt) 17.02.2021 avaldab Reformierakonna plakati. Sellel olev tekst „eestimeelne meeskond“ on valelikult tõlgitud kui „puhtalt eesti meeskond“ (“чисто эстонская команда”). Tähendab, mitte „Eesti suhtes sõbralik meeskond“. Ja õli tulle valades pealkirjaga „Tolerantsus – ta on selline ????“ ing järgnevalt „Vere puhtuse kohta saab anda geneetilise analüüsi Reformierakonna peakontoris“, kutsudes sellega esile konflikti kommentaarides, Eesti „natsionalismi“ hukkamõistu venekeelsete poolt, kuid pildil on ju pettus! See on vaid üks näide, aga neid on sadu.
2. Olles olnud ametikohal väga kaua – 10 aastat, on ta teinud arvukalt kõige jämedamaid vigu, süvendades käitumismalli „Venelased, ma olen teie poolt!“. Ning olles aru saanud, et saab nimetada ukrainlasi „hohollideks“, Eesti presidenti „buratinoks“, tuleb ta alati puhta nahaga välja, sest talle aplodeerivad Venemaa Föderatsiooni meedia poolt ninapidi veetud venekeelsed inimesed, olles kohakaasluse alusel ka Eesti valijad.
3. Ta on avalikus teenistusesi tohi  ja ei tohi avaldada valeuudiseid ja -fakte, mis viivad rahvustevaheliste konfliktideni.
4. Sündmuste käsitlus on tema artiklites sageli meelega moonutatud. Me pole mitte teistsuguse arvamuse, vaid ettekavatsetud pettuse vastu. Eesmärgiks pole mitte tõepärased faktid, vaid endale tähelepanu tõmbamine inimestelt, kes on Venemaa meedia poolt tolaks tehtud ning jagavad pettuse tõttu tema seisukohti.
5. Tema seisukoht Ukraina küsimuses. Ent Ukrainas on A. Tšaplõgin kuulutatud persona non grata’ks, kuna ta levitab Ukraina vastaseid avaldusi ja õigustab Venemaa agressiivset poliitikat. Eesti kõige levinumate keelte hulka kuuluvad eesti, vene ja ukraina keel. Paljud tema publikatsioonid on suunatud rahvustevaheliste konfliktide ülespuhumisele – eestlased vs venelased vs ukrainlased.
6. Eesti lugejaid köidavad sellised teemad nagu sündmused Valgevenes või Ukrainas, Aleksei Navalnõi vahistamine putinlikul Venemaal ja sellele järgnevad protestid, üleminek eestikeelsele haridusele, vaktsiin ja vaktsineerimine. Iga nimetatud teema puhul võtab ta sõna nii, et jääb mulje, et ta on täielikult Eesti ja eestlaste vastu ning on ilmselgelt meelestatud Vene-meelselt.

RESÜMEE
Lugupeetud eestimaalased, kes te räägite eesti keeles! Te vahel ei mõista, kust tuleneb teie venekeelsete kaaskodanike agressiivsus ja mittenõustumine Eesti valitsuse loogiliste otsuste suhtes, sest te ei tea, et nendele kirjutab ajaleht, mis on Aleksandr Tšaplõgini kontrolli all. Lingi kaudu on teil võimalik näha näiteid tema „loomingust“, milles ta kavalate manipulatsioonide abil ei kiida heaks praktiliselt iga valitsuse tegevust. Ent A. Tšaplõginit loevad venekeelsed inimesed ja selle tulemusena kohutav teineteise mittemõistmine Eesti ühiskonnas süveneb.

Lugupeetud eestimaalased, kes te räägite vene keeles! Aleksandr Tšaplõgin manipuleerib teiega, ta avaldab oma valelikke seisukohti ning teie suhtute halvasti teistesse eestimaalastesse ja valitsusse, kuna Tšaplõgin moonutab fakte. Parem tagandame A. Tšaplõgini ametist ja unustame tema tegevuse kui hirmsa unenäo!

Kui te toetate minu algatust tagandada Aleksandr Tšaplõgin ajalehe Stolitsa ja portaali Stolitsa.ee peatoimetaja ametikohalt, siis palun kirjutada alla antud petitsioonile, mis edastatakse Tallinna Linnavalitsusele ja Riigikogule. Olen kindel et uus,noor peatoimetaja suudab  enamat.

Tänan kõiki osavõtlikke Eesti Vabariigi elanikke!

Sergei Redki Videopöördumine: https://www.youtube.com/watch?v=5E89nicubR8


ПЕТИЦИЯ

Мы, подписавшие эту петицию, считаем - Александр Чаплыгин (главный редактор газеты “Столица” и портала Stolitsa.ee) не соответствует занимаемой должности, его обманные высказывания и деятельность, приводящая к межнациональным конфликтам, недопустимы. Требуем снятия его с должности. Ссылка на документы - https://bit.ly/3xVcNIP 


Претензии к деятельности А. Чаплыгина:
1. Используя муниципальную газету для рекламы своей страницы на Facebook, он уже набрал там аудиторию в 13000 друзей/подписчиков. Ссылка с Stolitsa.ee ведёт на его личный Facebook и наглядным примером обмана там является пост, в котором он (прекрасно знающий эстонский язык) 17.02.2021 публикует плакат Reformierakond, где “eestimeelne meeskond” лживо переведён как “чисто эстонская команда”, а не “дружелюбная к Эстонии команда”, и подлив масла в огонь, надписью “Толерантность - она такая????” и далее “Генетический анализ на чистоту крови можно сдать в штаб-квартире Партии реформ.”, чем вызывает конфликт в комментариях, осуждение русскоязычными “национализма” в Эстонии, а ведь на картинке обман! Это только один пример, их сотни.
2. Занимая должность очень давно - 10 лет, совершил множество грубейших ошибок, продвигая линию поведения “Русские, я за вас!” и понял, что можно называть украинцев “хохлами”, президента Эстонии “буратиной” и ему всё сходит с рук, так как ему аплодируют обманутые СМИ РФ русскоязычные люди, а  по совместительству избиратели в Эстонии.
3. Он является служащим и не имеет права, публиковать обманные новости и факты, приводящие к межнациональному конфликту.

4. Трактовка событий в его статьях часто специально искажена. Мы не против другого мнения, а против преднамеренного обмана. Целью являются не правдивые факты, а привлечение внимания к собственной персоне людей, которые оболванены СМИ России и занимают его позицию из-за обмана.

5. Его позиция по Украине. В тройку самых распространенных в Эстонии языков входят эстонский, русский, украинский. А в Украине А. Чаплыгин признан персоной нон-грата, распространяющим антиукраинские высказывания и оправдывающим агрессивную политику России, многие его публикации направлены на разжигание межнациональных конфликтов - эстонцы vs русские vs украинцы.

6. Людей в Эстонии волнуют такие темы как: события в Белоруссии или Украине, заключение под стражу Алексея Навального в путинской России и протесты после этого, переход образования на эстонский язык, вакцина и вакцинирование. На любую из этих тем он высказывается так, что создаётся впечатление, что он абсолютный противник Эстонии и эстонцев, имеет явно пророссийски направленное мнение.
РЕЗЮМЕ
Уважаемые эстоноземельцы, говорящие по-эстонски! Вы иногда не понимаете, откуда берётся такая агрессия и несогласие с логичными решениями эстонского правительства со стороны ваших русскоязычных сограждан, потому, что не знаете, что пишет для них газета, контролируемая А.Чаплыгиным. По ссылке Вы можете посмотреть образцы его “творчества”, где при помощи хитрых манипуляций, практически каждое действие правительства он не одобряет, а ведь его читают русскоязычные люди и, в результате, страшное непонимание друг друга в обществе Эстонии усиливается.
Уважаемые эстоноземельцы, говорящие по-русски! Александр Чаплыгин вами манипулирует, он публикует своё обманное мнение и вы относитесь плохо к другим эстоноземельцам и правительству, так как он искажает факты. Уверен, найдётся молодой журналист, который заменит его.
Давайте снимем Чаплыгина, забыв его деятельность, как страшный сон!
Если вы поддерживаете мою инициативу снять с должности Александра Чаплыгина, главного редактора газеты «Столица» и портала Stolitsa.ee, прошу подписать данную петицию, которая будет переправлена в Таллиннское Городское Собрание, Государственное собрание (Riigikogu).

Благодарю всех неравнодушных жителей Эстонской Республики!

Сергей Редкий Видеообращение: https://www.youtube.com/watch?v=5E89nicubR8

Algatuse korraldaja

Sergei Redki

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Vittoria:
Автору петиции вопрос "вы больной?"
Vasta!
Dmitri: Dima
Vittoria, прочитайте о чём петиция внимательно. Если вы не видите злоупотреблений Александра полномочиями и нарушением журналистской этики, то подобный вопрос лучше задайте себе.
Vasta!
Juri: Juri Ravoit
Aitab!
Vasta!
Dmitri: Vastu
Ei näe selleks põhjust!
Vasta!
Sergey:
Aleksandr Tšaplõgin ei vasta oma ametikohale tema petlike väljaütlemiste ja tegevuse tõttu, mis viib rahvustevahelise konfliktini.
Vasta!
Aleksei: Aleksei
Aitab!
Vasta!