"Ei" rahvusliku ja riikliku identiteediga manipuleerimisele

Haridussüsteemi ei tohi rakendada eesmärgi teenistusse kujundada rahvuslikku ja riiklikku identiteeti tõe salgamise või koguni valetamise teel.

allkirjade kogumine on lõppenud

29.03.2011 00:00 kuni 10.04.2011 23:59

489 häält

48%

"Ei" eesti rahvusliku identiteedi kujundamisele tõe salgamise ja valetamise teel

Meie, allakirjutanud, ei saa nõustuda Jaak Aaviksoo väitega, et "riikidel on õigus valedele" ja et seega "keegi ei saa meid [riigina] sundida tõde rääkima, kui me ise seda ei taha", mille kohaselt eesti rahvuslikku ja riiklikku identiteeti võiks kujundada või koguni peaks kujundama tõe salgamise, sellega manipuleerimise või lausa valetamise teel.

Eesti on sellise vaate hukatuslikkust lähiajaloos väga valusalt tunda saanud ning see peaks olema meile õpetanud, kui väär ja ohtlik selline tee on.

Seetõttu peame vastuvõetamatuks selliste seisukohtadega isiku nimetamist Eesti Vabariigi haridusministriks. Oleme veendunud, et vabas riigis ei tohiks haridussüsteemi rakendada ideoloogilise ajupesu teenistusse ning et eestlaste identiteet ja ajalooteadvus peaksid põhinema pürgimusel tõe poole, mitte selle teadlikul mahasalgamisel või koguni valedel.

Vaata lisaks:

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Uuno: Juss
Õige mõte
Vasta!
Siim:
Annan vastuhääle sellele "petitsioonile"!
Vasta!
Anton: Poolt!
Pool!!
Vasta!
nipitiri:
xxxxxxxxxx
Vasta!
Kodanik:
Poolt!
Vasta!
Aksel:
Poolt!
Vasta!
Ronald:
Kui see info juba välja tuli, et Aaviksoo haridusministriks saab, siis tõesti see jahmatas mind ja ma ei uskunud seda tükk aega. See ikka ei sobi.
Vasta!
Ronald:
Sain valesti aru esimesel korral ja panin "vastu" - sest olin vastu et Aaviksoo saab haridusministriks. Aga selle petitsiooni poolt olen!
Vasta!
Julija: vastu
panin vastu selle petitsioonile
Vasta!
Ants: Ants
Eesmärk pühendab abinõu? Mängureeglid peaksid kõigile samad olema.
Vasta!
Tarmo:
Jama jutt! Puhas retoorilise sisutu poleemika näide, mis püüab ausaid mehi mustata.
Vasta!
mart: Vastu Mart Tamm
Jaak Aaviksoo on üks väheseid konstruktiivse mõtlemisvõimega
Eesti poliitikuid. Tema artikleid tuleb lugeda kontekstis reaalse
eluga ja sügavalt läbimõeldes.Naiivse lasteaiakasvataja aususega:
võti on mati all,ära mine vargile,ei saa riiki ehitada (kuid hävitada küll).
Kõik inimühiskonna seadused on loodud konsensuse mitte tõe
põhimõttel (jäädes võimalikult ausaiks). Kui seaduses on 1% valet,
siis on seadus vale ja samaväärne seadusega milles on 99% valet,
kuid eluks on kõlbulikud mõlemad varjandid.
Eesti senine haridussüsteem on kujundanud tarbijaühiskonda: vähe-
vastutusrikas töö ja külluslik meelelahutus. Eestile on aga vaja
inseneri mõtlemisega kodanike, kes on võimelised arusaama maailmas
toimuvast ja tegema ettenägelike õigeid otsuseid.
Arvan, et Jaak Aaviksoost saab kindlakäeline haridusminiister, kelle
suunamisel eesti rahva sirguv põlvkond kujuneb isamaad igas olukorras
armastavaiks, konstruktiivselt mõtlevaiks eesmärgikindlaiks kodanikeks,
mitte võõrastele marjamaadele kippuvateks lüürikuteks.

Mart Tamm
Vasta!
Signe: Jah!
Õige!
Vasta!
Signe: Lisan ..
Valetamist ei poolda
Veeliks: kodanik
Olen selle petitsiooni vastu!
Vasta!