Anna oma hääl Kagu-Eesti võrdsete valdade omavalitsuse toetuseks

Soovime, et Kagu-Eesti valdade – Meremäe, Mikitamäe, Värska ja Orava - elanikud saaksid ka tulevikus teha oma elu puudutavaid otsuseid ise. Võrdsete väikevaldade omavalitsus on Kagu-Eesti valdade rahva tõeline soov ja tahe!

allkirjade kogumine on lõppenud

13.04.2016 00:00 kuni 13.07.2016 23:59

150 häält

5%

Käesolevale petitsioonile allakirjutanud annavad oma hääle Kagu-Eesti väikevaldade ühise omavalitsuse toetuseks, et kohalikud saaksid teha ise oma elu puudutavaid otsuseid ka tulevikus.

Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vallad on teinud omavahel ja naabervaldadega - eriti Orava vallaga - viimase kümne aasta jooksul tõhusat koostööd, mis on märkimisväärselt edendanud kohalikku elu. Meil on rohkem ettevõtteid ühe elaniku kohta kui Eestis keskmiselt, elanike vähenemine piirkonnas on pidurdunud. Koostöös on piirkonna arenguks kaasatud lisarahastust – kümne aasta jooksul juurde pool sellest summast, mis on olnud valdade eelarves. Seda raha on vallad kasutanud teede ehituseks, turismi, kultuuri, käsitöö, hariduse ja muude eluvaldkondade arenduseks.

Meie piirkonna tugevus seisneb meie valdade hoomatavas suuruses ja elanike asjatundlikkuses, hoolivuses – tunneme oma kitsaskohti ja ka eeliseid ja panustame sinna.

Tahame, et ka tulevikus saaksid siinsed inimesed teha oma elu puudutavaid otsuseid ise. Kuna Kagu-Eesti väikevallad Mikitamäe, Meremäe, Värska ja Orava on enam-vähem ühesuurused, on kõigil tulevases ühises omavalitsuses võrdsed võimalused osaleda piirkonna elu korraldamises.

Mõne suurema linnaga (Räpina, Põlva, Võru) liitumise korral liigub meie elu puudutavate otsuste tegemine meist endist kaugele, teiste kätte. Meie endi sõnaõigus jääb väga väikeseks.

Kui ka Sina arvad, et Kagu-Eesti vallad peaksid ühinema omavahel ja mitte muutuma suurte valdade hüljatud ääremaadeks, palun kirjuta sellele petitsioonile alla.

Koos anname vallavolikogudele teada, et võrdsete väikevaldade omavalitsus on Kagu-Eesti valdade rahva tõeline soov ja tahe! Nii jäävad meie vallad ka edaspidi meie koduks, kus on hea olla ja kuhu on hea tulla.


 


 Aktsiooni korraldaja

Meremäe noorte volikogu

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Toivo:
See, et Meremäe, Mikitamäe, Värska kokku lähevad on hea, tekiks üks Seto vald. Aga Orava on ikkagi VAstseliina kihelkonda kuuluv vald ja see on problemaatiline küsimus.
Vasta!
Richard: Richard
Poolt
Vasta!