Kes on Koduomaniku Sõber 2020?

1. Üüriseadusandluse uuendamine.
18 aastat kehtinud üürilepingu sätted võlaõigusseaduses said Justiitsministeeriumi eestvõttel lõpuks muudetud. Suureneb võimalus üürniku ja üürileandja kokkulepeteks, sh võimalus kokku leppida intressides ja viivistes.

2. Euroopa Liidu rohepööre.
Euroopa Komisjoni ambitsioonikas kava elukeskkonna parandamiseks, mille oluline osa on elamufondi renoveerimine energiasäästlikuks aastaks 2050. Eesti korteri- ja majaomanike jaoks tähendab see oluliselt suuremate EL lisavahendite suunamist elamute uuendamisse.

3. Vingugaasiandurid kohustuslikuks.
Päästeameti initsiatiivil võeti vastu seadus, mis laiendab vingugaasianduri paigaldamise kohustust ka eluruumidele, kus asub tahkekütteseade. Hetkel on see kehtiv ruumides, kus asub küttegaasiseade. Kodu ohutus ja turvalisus on oluline igale omanikule.

4. Kliendisõbralikud pangad.
Koroonaviirusest ja eriolukorrast tulenevalt tekkisid inimestel raskused oma eluasemelaenude teenindamisel. Inimeste kodud sattusid ohtu. Pangaliidu eestvõttel leppisid pangad ühiselt kokku maksepuhkuste reeglites, võimaldades seda ilma lisanduvate kuludeta kuni 12 kuuks ning osadel juhtudel ka intresse tasumata.

5. Elektroonilised koosolekud.
Koroonaviirusest ja eriolukorrast tulenevalt tekkisid raskused korteriühistute üldkoosolekute läbiviimisel aasta esimesel poolel, nagu neid tavaliselt korraldatakse. Justiitsministeeriumi kiirel tegutsemisel muudeti ühingute üldkoosolekute läbiviimise reegleid, mille kohaselt saab viia läbi ka e-koosolekuid ja hübriidkoosolekuid.

aega veel 15 päeva

12.01.2021 00:00 kuni 31.01.2021 23:59

kokku 11 häält


Hääletuse korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

18,2%
45,5%
0%
0%
36,4%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.