Kes on Koduomaniku Sõber 2020?

1. Üüriseadusandluse uuendamine.
18 aastat kehtinud üürilepingu sätted võlaõigusseaduses said Justiitsministeeriumi eestvõttel lõpuks muudetud. Suureneb võimalus üürniku ja üürileandja kokkulepeteks, sh võimalus kokku leppida intressides ja viivistes.

2. Euroopa Liidu rohepööre.
Euroopa Komisjoni ambitsioonikas kava elukeskkonna parandamiseks, mille oluline osa on elamufondi renoveerimine energiasäästlikuks aastaks 2050. Eesti korteri- ja majaomanike jaoks tähendab see oluliselt suuremate EL lisavahendite suunamist elamute uuendamisse.

3. Vingugaasiandurid kohustuslikuks.
Päästeameti initsiatiivil võeti vastu seadus, mis laiendab vingugaasianduri paigaldamise kohustust ka eluruumidele, kus asub tahkekütteseade. Hetkel on see kehtiv ruumides, kus asub küttegaasiseade. Kodu ohutus ja turvalisus on oluline igale omanikule.

4. Kliendisõbralikud pangad.
Koroonaviirusest ja eriolukorrast tulenevalt tekkisid inimestel raskused oma eluasemelaenude teenindamisel. Inimeste kodud sattusid ohtu. Pangaliidu eestvõttel leppisid pangad ühiselt kokku maksepuhkuste reeglites, võimaldades seda ilma lisanduvate kuludeta kuni 12 kuuks ning osadel juhtudel ka intresse tasumata.

5. Elektroonilised koosolekud.
Koroonaviirusest ja eriolukorrast tulenevalt tekkisid raskused korteriühistute üldkoosolekute läbiviimisel aasta esimesel poolel, nagu neid tavaliselt korraldatakse. Justiitsministeeriumi kiirel tegutsemisel muudeti ühingute üldkoosolekute läbiviimise reegleid, mille kohaselt saab viia läbi ka e-koosolekuid ja hübriidkoosolekuid.

hääletus on lõppenud

12.01.2021 00:00 kuni 31.01.2021 23:59

kokku 33 häält


Hääletuse korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

30,3%
36,4%
12,1%
3%
18,2%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Heino: EL Rohepööre
EL rohepööre võta aluseks AINULT tekkiva CO2 koguse.
Paraku on nii, et mõnigi kord tähendab CO2 heitme vähendamine loodusesse jäetava "jalajälje" olulist suurendamist! Ennekõike juhtudel, kus hakatakse seda "viimast võtma", põhimõttel et "kasvõi veri ninast välja".. Mistõttu EL rohepööre on tegelikult loodusele suurt kahju tekitav asi ja puhas lollus.
Rohepööre oleks pidanud olema mitte CO2 koguse vähendamine, vaid loodusesse jäetava" jalajälje" vähendamine! Viimases sisaldub loomulikult ka CO2 heide, aga kaalutletuna.
Vasta!