Mitte ühtegi vaesuses last!

Toetan esimese ja teise lapse toetuse kolmekordistamist ning nõuan, et Riigikogu muudaks vastavalt riiklike peretoetuste seadust.

allkirjade kogumine on lõppenud

15.02.2014 00:00 kuni 09.04.2014 23:59

153 häält

15%

Kutsume üles kõiki erakondi, organisatsioone ja kodanikke seadma laste vaesusest väljatoomine ühendavaks, parteipoliitikast kõrgemal seisvaks rahvuslikuks eesmärgiks.

On täiesti lubamatu, et kümned tuhanded Eesti lapsed kasvavad vaesuses, sh absoluutses vaesuses 23000 last. Eesti ei ole nii rikas, et seda endale lubada. See rahaline ja intellektuaalne ressurss, mis on vajalik laste vaesuse likvideerimiseks, on Eestis olemas. Vaja on poliitilist otsustavust asi ära teha. 

ÜRO laste õiguste konventsioon rõhutab, et vanemate kõrval kannab ka riik olulist rolli lapse õiguste kaitsmisel ja arenguks vajalike tingimuste loomisel. Eesti riik on leidnud raskel ajal vahendeid, et kasvatada kaitsekulud kahe protsendini SKTst ja teha sissemakseid raskustes Euroopa riikide päästefondi (ESM). Kuid samas ei ole võimul olevad poliitikud soovinud siiani leida piisavalt lisaraha laste jaoks. 

Täna moodustavad lastele ja peredele suunatud toetused kõigest 0,5 protsenti meie riigi rahvuslikust rikkusest. Koos vanemahüvitisega on see näitaja 1,5 protsenti. Meile eeskujuks olevad Põhjamaad on juba ammu aru saanud, et riigi tulevik ja edu sõltub järeltulevast põlvkonnast – nemad suunavad laste heaolusse üle kolme protsendi SKTst.

Meil sotsiaaldemokraatidel on terviklik plaan, kuidas likvideerida Eestis laste vaesus nelja aastaga. Seisame järgmise seitsme meetme eest:
• Lapsetoetuse kolmekordistamine 60 euroni.
• Lastehoiu- või lasteaiakohtade tagamine kõigile soovijatele.
• Tasuta lasteaiakoht ja toit koolieelsel aastal
• Tasuta koolitoit gümnaasiumi lõpuni.
• Igale lapsele ringiraha huvihariduse tagamiseks.
• Elatise garanteerimise fondi loomine.
• Lapsetoetuse mittearvestamine toimetulekutoetuse taotlemisel sissetulekute hulka.

Euroopas läbi viidud uuringud kinnitavad, et laste vaesust on vähem just neis riikides, kus kehtivad universaalsed peretoetused ning rakendatakse erinevaid teenuseid, mis toetavad vanemate tööturul osalemist. On aeg asuda tegudele! Selleks alustame allkirjade kogumist, et Riigikogu enam kauem ei venitaks aastaid ootele jäetud lapsetoetuse tõstmise eelnõuga.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu

Aktsiooni korraldaja

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kalle: Kalle Tark
Poolt
Vasta!
virve:
poolt
Vasta!
Mari: Toetused otse lapsele!
Meil sotsiaaldemokraatidel on terviklik plaan, kuidas likvideerida Eestis laste vaesus nelja aastaga. Seisame järgmise seitsme meetme eest:
Eelkõige ja pigem toetan küll neid teisi samme, mitte niivõrd otsese rahalise toetuse tõstmist:
• Lastehoiu- või lasteaiakohtade tagamine kõigile soovijatele.
• Tasuta lasteaiakoht ja toit koolieelsel aastal
• Tasuta koolitoit gümnaasiumi lõpuni.
• Igale lapsele ringiraha huvihariduse tagamiseks.
• Elatise garanteerimise fondi loomine.
• Lapsetoetuse mittearvestamine toimetulekutoetuse taotlemisel sissetulekute hulka.
Vasta!
Valter: Muuta koalitsioonilepingut
Praeguse kava kohaselt jätkub riigi õhemaks lihvimine sel teel, et IRL+reform plaanivad üksikisiku tulumaksu veelgi alandada. Selle tegemata jätmine annabki lastetoetuse tõstmiseks vajaliku lisaressursi ja peaks jääma ülegi tasuta huvuhariduse jaoks. Koalitsioonileping ei tohiks olla see püha lehm, millele Eesti rahvuslikud huvid ohvriks tuuakse. Korraldasin nädalavahetusel tudengite hulgas anonüümse küsitluse saamaks teada nende seisukohta madala sündivuse põhjustest, mõlemas vastajate grupis tõusis esikohale järgmine: "Rahanappus, ei taheta last vaesuses virelemas/kasvamas näha". Esikolmikusse mahtus veel ka järgmine: "Üha selgem äratundmine, et Eesti riik hoolib lastest valdavalt ainult sõnades".
Valter Parve, TÜ Pärnu kolledzi lektor
Vasta!
Valter: Olemasoleva ressursi parem kasutamine
Sotsiaalministeeriumi poolt seni eelisarendatud asendushooldus vanemliku hooleta lastele on õpikunäide saamatusest ja vastutamatusest: 3/4 sihtrühmast (umbes 1500 last) kasvab üles asutustes, mida kõik teavad lastekodudena, kuid mis mingil põhjusel on nimetatud asenduskodudeks ja 1/4 on kasuperedes ehk nn perekonnas hooldamisel. Riigil on tegemata uuringud saamaks teada asendushooldusel juba üleskasvanud inimeste hilisem toimetulek. Söandan väita, et lapse iseseisvaks eluks ettevalmistamisel on kasupere üldjuhul tõhusam kasvukeskkond. Siin ongi peidus absurd: vähemtõhus ehk asutuses kasvamine on 3-5 korda kallim. Samas on vastuolu teenuste ostmise põhimõtetega - perekonnas hooldamise rasket ja tänuväärset tööd tegevad inimesed/pered ei saa selle töö eest tasu, staazi, kindlustusi jne. Raskesti kättesaadavad on supervisioon ja koolitused. Lisaks on neid "ära räägitud" hakkama eestkostjateks st võtma varalist vastutust seoses kasulapse poolt kordasaadetud kahjutegudega. Jne. Eesmärk võiks olla kogu asendushoolduse täielik reorganiseerimine, selle käigus vabaneksid vahendid perekonnas hooldamise edendamiseks ning Eestile üliolulise inimvara säästmiseks.
Valter Parve, TÜ Pk lektor
Vasta!
Rita: Rita
poolt, aga arvuti ei lase ID-d kasutada
Vasta!
Marko:
Poolt!
Vasta!
Madis: !
Oleks aeg reaalselt sellega tegelma hakata!
Vasta!
Tatjana: mitte ühtegi vaesuses last
pooldan lastetoetuste kolmekordistamist
Vasta!
Valter: "Riskilapse" asemel "riskipere", "riskiKOV", "riskiriik".
Lisaraha ilma riskiperesid toetamata on raisatud raha! Lastekaitse praegune retoorika keskendub tagajärjele - riskilapsele. Vastupidi oleks tõhusam -lahata ja parandada tuleb lapse kasvukeskkonda. Näiteks praeguse kampaania teemaks oleva lastetoetuse mitmekordne tõus jääb positiivse mõjuta neis peredes, kus rahaga vääriti ümber käiakse. Riskiperede registri mõte oleks kasvatada probleemist lähtuvat toetust ja arendada perekonna kasvatuslikku suutlikkust. Riskipereks sattumise indikaatorite loetelus on kuni 20 aspekti ja samamoodi peab diferentseeruma pere toetamine läbi erinevate teenuste. RiskiKOV leidmisel on abiks kümmekond "markerit". Näiteks laste kasvukeskkonna seisukohalt riskiriiki Eestit iseloomustavad: pole kehtestatud laste hoolekande teenuste standardeid, eelisarendatakse kallimat ja kehvemat teenust, puuduvad uuringud teenuste tõhususe kohta, ummisjalu võetakse üle võõraid meetodeid, suur hulk absoluutses vaesuses kasvavaid lapsi, nõrk koostöö erinevate ametkondade vahel, teenuste riigihanked eelistavad pädevusele alarahastatud/küsitava kvaliteediga pakkujat, ei toetata kättesaadavat huviharidust, ei piirata alkoholi reklaami,naeruväärne lastetoetus jne.
V. Parve
Vasta!
Enn: Lastetoetuste tõstmine.
Toetan lastetoetuste kolmekordistamist.
Vasta!
Valter: Autunne taas au sisse!
Petitsiooni algatajad hoolivad solidaarsusest -olen selles kindel. Usun ka, et kõik Riigikogu liikmed toetasid Jõulutunneli kaudu toidupanka, mille üks suuremaid sihtgruppe on paljulapselised pered. Tahan uskuda, et kõik riigikogulased, kes kuluhüvitiste (st maksumaksjate raha) eest enesele "Volvo" soetasid, teevad regulaarselt annetusi nälgivate laste toetuseks - näiteks 1% kuluhüvitiste aastamahust. Seda tehes omandavad poliitikud tõsiseltvõetavuse, nende sõnadel ja üleskutsetel on kaalu. Raha pole ainuke mõõdupuu. Pean loomulikuks, et kõik need, kes lastekaitsest ja Eesti rahva kestmisest hingestatult kõnesid peavad, on oma peres last üles kasvatades üleskutseteks vajaliku kapitali kogunud. Elu on teadagi keeruline asi, aga... Lastekodudes on praegu umbes 1200 last - iga jätkusuutlikkuse propagandist saab võtta enesele sealt kasulapse või hakata talle tugipereks. Kui sündivust ei saa tõsta, siis juba sündinud inimvara väärtustamine on küll võimalik. Tegudele! Alustuseks oleks üks võimalusi tulla RK fraktsioonide kaupa toidupanga vabatahtlikuks- näiteks annetatud kaupa pakendama!
Valter Parve, Eesti Toidupanga nõukogu liige
Vasta!
Anneli:
poolt
Vasta!
annika: annika
poolt
Vasta!
Ülle: Ylle
Poolt!
Vasta!