Liivakarjäär Nõmmele – tänan, EI!

Tallinna linnapea
Tallinna Linnavalitsus
Nõmme Linnaosa Valitsus

Liivakarjäär Nõmmele – tänan, EI!

Meie, Nõmme, Raudalu ja Raku ning selle ümbruskonna elanikud, ei ole nõus, et meie elukohta kavandatakse uut liivakarjääri.

Liiva kaevandamise ja müügiga tegelev Sokkel Holding OÜ on Keskkonnaametile esitanud taotluse Tallinna linnale kuuluval kinnistul Viljandi mnt 21a liivavarude uurimiseks. Kui varu on piisav, võetakse see maardlana keskkonnaregistris arvele. Seejärel saab uuringuloa omanik juba taotleda kaevandamisluba ja alustada kaevandamist.

Kaevanduse loomisega rikutakse ära ilus mets, kus kohalikud ja ümbruskonna inimesed käivad jalutamas ja puhkamas. Metsas on vääriselupaik ja II kategooria kaitsealuse loomaliigi leiukoht. Karjäär muudab metsa ökosüsteemi jäädavalt ja mets hävib.

Tallinna linna üldplaneering ja Nõmme linnaosa üldplaneering määravad selle piirkonna rohealaks. Roheala põhieesmärgiks on säilitada looduskeskkonda ning pakkuda linlastele puhke- ja virgestusvõimalusi. Nõmme üldplaneeringu kohaselt tuleb Viljandi mnt ja Ülemiste järve äärsed metsad säilitada avaliku puhke- ja virgestusalana, kuhu võib rajada kergliiklusteid, jooksu- või matkaradasid, puhkekohti ning väiksemaid spordi- ja puhkerajatisi. Linn on siia viimastel aastatel palju investeerinud, ehitades välja kergliiklustee ja luues sportimisvõimalusi. Piirkonnast on kujunenud inimeste hulgas hinnatud ja meeldiv vaba aja veetmise koht. Kaevanduse avamine kaotaks selle.

Uuringuloa taotlus on saadetud arvamuse avaldamiseks Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile. Maapõueseaduse kohaselt tuleb uurimisloa andmisest keelduda, kui kohalik omavalitsus ei ole nõus uuringuloa andmisega. Tallinna linnal on arvamuse esitamiseks aega 15. juunini. Hiljem esitatud arvamust ei pea Keskkonnaamet enda jaoks siduvaks.

Palume Tallinna linnavalitsusel meie eest seista ja öelda uuringuloa andmisele ametlikult selge EI.


allkirjade kogumine on lõppenud

26.04.2021 00:00 kuni 25.05.2021 23:59

452 häält

225%

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Natalia: EI karjäärile
EI soovi pinna uurimist ning karjääri rajamist. Metsas jalutada on mõnusam. Kärjäär tekitab tühja koha - tuul ja müra kasvavad :(
Karjääri rajamine võtab elukoha loomadelt ära (olen isiklikult näinud siin - metskitsed, rebased, põdrad, metssead, must rähn, siilid ussid jne...)
Vasta!
Kadri: KINDEL EI
Kust tuleb inimestel hullumeelne mõte rajada liivakarjäär KESET elamumaju? Meil ei ole vaja rohkem puid ja metsi, mitte rohkem liivakarjääre!
Vasta!
Indrek: Kahju oleks kui selline mets häviks
Kahju oleks kui selline mets häviks!
Vasta!
Kristjan: Kindel EI
Asukoht ei tundu hea mõte.
Vasta!
Margus: Margus
See piirkond võiks pigem loodusalaks jääda. Ülemiste järv kah liiga lähedal.
Vasta!
Margus: Haha, poolt ja vastu läksid sassi
Uuringute vastu ja petitsiooni poolt siis
Anu:
Ei karjäärile!
Vasta!
Henrik: Ei karjäärile
Kas Männiku ja Raku järve ääres pole juba piisavalt liivakarjääre?
Vasta!
Kristel: Kristel
Armastan seda metsa! ei suuda leppida, et sinna liivakarjäär tuleks
Vasta!
MART: Ei karjäärile
Mõelge ikka looduse ja laste peale !
Vasta!
Erki: Kindlasti ei ole see õige koht!
Ei karjäärile!
Vasta!
Eleri-Riin: Ei karjäärile
Palun hoidke metsa ja vaikse elupiirkonna vaikust! Karjäär töötab sageli 24/7, Keskkonnaamet ei tee midagi ning inimeste elukvaliteet kannatab!
Vasta!
Valter: Seadused on kõigile jälgimiseks
Kui Nõmmel ei tohi oma majale lähedal olevat puud eemaldada (sest Nõmmel peab rohelust hoidma), siis kuidas see on üldse mõeldav, et kaevandus sellisele alale saaks tulla?
Vasta!
Kaja: EI!
Kas selline ongi meie roheline Tallinn? Ei taha järjekordset karjääri, tahan seal metsas jalutamas käia!
Vasta!
Nadežda: Nadezda - Kindel EI !!!!
Ei karjäärile!
Vasta!
Maire:
Elamurajooni keskele karjäär on hullumeelne ettevõtmine. Inimesed, tulge mõistusele!
Vasta!
Georgi: Ei
Mingid rohealad võiksid ka ikkagi jääda
Vasta!
Sigmar: Tallinn vajab seda metsa
See mets asub Järve terviseraja vahetus läheduses. Samuti on seal samas juba Raku kaevandus, mis juba on väga ulatuslik kaevandus ja piirkonnale palju halba mõju avaldanud läbi elamiskõlbmatu ja parandamata maa.

Hetkel on Uuesalus, Järvekülas ja Nõmmel käimas palju elamuarendusi ja selle karjääri rajamisega tehakse lihtsalt sellele piirkonnale suur karuteene.

Täna käib seal metsas igapäevaselt väga palju inimesi jalutamas ja sportimas, koertega jalutamas. Metsa asukoht on väga oluline - see asub hästi ligipääsetavas kohas kohe Tallinna Kesklinna vahetus läheduses, võimaldades ka linnarahval nautida tervislikku elukeskkonda.

Ma ei tea, kes need inimesed seda asja planeerivad, aga kui käid seal koha peal ära, saad kiiresti aru, et see idee on väga väga halb.

Palun hoidkem seda metsa!
Vasta!
Elle: Ei kaevandamisele !
Mets on meie kõigi kopsud .
Vasta!
Raul: KESKKONNAKURITEGU
Sellises mastaabis karjäär NÕMME metsas on mitte halb mõte vaid KESKKONNAKURITEGU. Kas meil RMK ja Erametsaliit mitte juba vähe ei ole metsasid rüüstanud? Kas Männiku karjääris vähe liiva on? Miks on pea kogu Männiku karjäär sõjamängudeks broneeritud? Nüüd on vaja hakata Nõmme metsade arvelt neid lollusi võimendama? Mis rohepealinnast me räägime kui selliseid idiootsusi tehakse? Mul on üsna kindel tunne, et metsade rüüstamise konflikt läheb meil üsna pea nii hulluks, et tulemas on tõsised füüsilised konfliktid ja rahvarahutused, muud ei jää enam üle!
Vasta!
Kristjan: Väga halb mõte!
Seal on mets praegu, seal elavad inimesed, seal asub lasteaed kohe kõrval. Miks nad peavad hakkama müra taluma ja tolmu hingama? Halb mõte. Otsigu teine koht.
Vasta!
Kristjan: Väga halb mõte!
Petitsiooni sõnastusest ei saa aru, kas "poolt" tähendab karjääri ehitamise poolt? Või vastupidi "poolt" tähendab petitsiooni poolt?! Segane värk...
Eva-ly: Eva; Ei karjäärile
kindel ei.
Vasta!
Malle: Ei karjäärile
Ei
Vasta!
Vaike: Mitte mingil juhul ei tohi metsa hävitada!
See on vajalik elukeskkond loomadele ja lindudele ning suure väärtusega puhkeala linnaelanikele. Nüüd koroona ajal peaks eriti selge olema selliste alade vajalikkus linna piires. Kõigil pole ometi autot, et linnast välja sõita (ja säästab loodust ning ei kasuta autot) , kuid siia saab tulla igal ajal bussiga või jala alates Järve metsast. Enamik linnalähisalasid on oma loomuliku looduslikkuse kaotanud, seda on võimalik hoida!!!
Vasta!
Andrus:
Jätke Nõmme mets ja ökokooslus rahule.
Vasta!
Aivar: Aivar: EI karjäärile
Karjäär keset linna on ennekuulmatu hullumeelne ettevõtmine
Vasta!
Reno: Päriselt ka???
Ei ole normaalne, et 7,3km kaugusele raeplatsist kavatsetakse kaevata suur auk. Siin tuleb näha vaeva selleks, et luua inimestele head elukeskkonda. Inimene pole kala, ta ei ela järves.
Vasta!
Artem: Artem
No
Vasta!
Kristiina: Ei, aitäh!
Ei soovi livakarjaari minu kodu lähedal. Karjäär tähendab hävinud loodust ja metsloomi.
Vasta!
Anna:
Ei karjarile.
Vasta!
Anna:
Ei karjarile.
Vasta!
Kairi: Ei karjäärile
Mõelge inimestele, kes kodu sinna rajasid just selle praeguse looduse pärast.
See karjäär on OHTLIK loomadele ja lastele.
Vasta!
Age: Age
Liivakarjäär Nõmmele - EI.
Vasta!
Mailis: Ei karjäärile
Me ei ela kõrbes, las loodus olla.
Vasta!
Diana: Ei karjäärile
Jätke metsad rahule. Karjäärid linnast välja!
Vasta!
Allan: Allan
Kindel EI karjäärile
Vasta!
Pille: EI karjäärile
Soovin, et selles piirkonnas säiliks mets ning loodus ja et seda saaks kasutada vaba aja veetmiskohana.
Vasta!
Janette: EI karjäärile
Mets on ilusam kui mingi liivane karjäärinäru. Loomadelt elukoha võtmine pole ok.
Vasta!
Andra: KINDEL EI KARJÄÄRILE
Kõike ei saa maha müüa, mets peab jääma!
Vasta!
Eesti: Priit
EI karjäärile.
Vasta!
Taaniel: Ei
Karjäär võiks jääda linnast välja
Vasta!
Pille: EI KARJÄÄRILE
Kindel ei, pole kuulnud et kaevandus oleks lühiajaliselt kasutusel,
laienduseta jäänud. Pärast kaevandamise lõppu heakorrastatud, haljastatud
alale ära looda, piirkonnas võivad olla
head liivavarud mida jätkub aastakümneteks. Parem
on kui leiavad teise piirkonna.
Kas on mõeldav et karjääri oleks taraga ümbritsetud kaevandusala ulatuses,
ei. Väo karjäär näiteks, müra on kuulda kogu päeva, ka hilisõhtul
ja varajastel hommikutundidel.
Muudab piirkonna elukvaliteedi olematuks.
Vasta!