Oleme Viimsi lasteaedade köökide sulgemise vastu!

MLA Viimsi Lasteaiad lastevanemate pöördumine vallavalitsuse poole
Käesolevaga pöördume meie, MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedade lapsevanemad, Teie poole seoses 01.detsembril 2014 toimunud Üldhoolekogu koosolekul selgunud valla otsusega koondada kokad ning kuulutada välja riigihange MLA Viimsi Lasteaiad toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks. Konsulteerides spetsialistiga (teise valla suure lasteaia peakokk) leiame, et vallapoolsed seisukohad ei ole põhjendatud.
Valla põhjendus, et lasteaia halduskoormus väheneb, ei ole aktsepteeritav, sest laste tervise arvelt lasteaia halduskoormuse vähendamine on vastuvõetamatu ja põhjendamatu! Vald unustab ära, kelle jaoks lasteaiad on, kui eelistab lasteaia halduskoormuse vähendamist laste tervisele.
Meie, allakirjutanud, ei ole nõus valla otsusega teenuse sisse ostmiseks ning nõuame, et jätkuks toitude valmistamine lasteaia köökides ning leitakse lahendus töökohtade säilitamiseks lasteaia köökides.
Lastevanemate ettepanek on:
1. Mitte muuta hästi toimivat Viimsi lasteaiad toitlustamise süsteemi.
Hanketulemus on pooltele siduv ja raskendatud on erilepped, kui situatsioon muutub.
2. Muudatuste vajadus eelnevalt kooskõlastada hoolekogudega, mis on lastevanemate esindus, mitte post factum teavitada lapsevanemaid.
Lastevanemate nimel: Erki Aamer, Merike Kärdi, Maia Randver-Anupõld, Kätlin Viik, Antoon van Rens

allkirjade kogumine on lõppenud

17.12.2014 00:00 kuni 16.01.2015 23:59

282 häält

94%


Aktsiooni korraldaja

Antoon van Rens

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kaja: Kindel poolthääl
Vald peab oma finantskriisist leidma teise väljapääsu, lasteaedade toitlustamise kvaliteet EI TOHI KANNATADA! Sisseostetud teenuse, st potiga kohaleveetud toidu kvaliteet ja mitmekesisus ei ole mingil juhul võrreldav kohapeal tehtu omaga. Ka on Viimsis niigi väga raske tööd leida, seega peavad kokkade-söögitädide kohad säilima. Hindan kõrgelt ka laste kontakti ja koostööd nende inimestega.
Vasta!
Kristjan:

Tegemist ei oleks mitte halduskoormuse vähendamisega, vaid üleviimisega ühelt isikult teisele ja lasteaia koka tööpäeva on üldse raske nimetada halduskoormuseks. Sama loogika järgi võiks koondada ka kõik õpetajad, osta teenust sisse ja nimetada seda halduskoormuse vähendamiseks.
Vasta!
Kristjan:
Lisaks ei ole põhjust kahelda, et erasektorilt teenust sisse ostes tõuseb lapsevanemate maksekoormus!
Vasta!
Maarika: Poolt
Kurb on kuulata, kuidas koolilapsed ütlevad, et toit on külm. See ootaks siis ka meie väikseid lapsi. Lisaks halveneb toidu kvaliteet, sest sama hinna eest süüa pakkudes saab teenuse pakkuja toidule oluliselt vähem kulutada kui kohalik kokk.
Vasta!
Tiina: Tiina: Poolt
Puudub kindlustunne, et on kaalutud muid RH seaduse täitmise alternatiive.
Vasta!
Lauraliisa: Lauraliisa
Pikka aega soojas seisnud toit ei ole toitainerikas, kuid just seda-vitemiine ja mineraalaineid lapsed vajavad! Laste tervis ei tohiks olla vahend valla finantsprobleemide lahendamiseks.
Ühtlasi pean lugu kokkadest, kes laste heaks endast parima annavad-väärtustagem ikka valla inimesi-nii lapsi kui suuremaid! Väidetav kasutegur ei teeni laiemaid huve ega ole veenev!
Vasta!
Svea: Poolt!
lasteaedadesse peaks ikka köök jääma!
Vasta!
Piia: Piia
Oleme kogenud antud asja eelmises lasteaias, ja tagajärjed olid kohutavad, kartulid olid läbi vettinud kui kohale jõudis toit termostes, toit oli söömiskõlbmatu, isegi kui kõik vajalikud ained olid taldrikul. Lapsed koju tulles juba autos nõudsid süüa. Pigem tõstku siis toiduraha kui selline sisseostetud toitlustus käima lükata!
Vasta!
Merilin: Merilin
Kaks põhjust, lapsevanema jaoks suureneb toidu maksumis ja mitmed inimesed kaotavad oma töö.
Vasta!
Merlis: Poolt
Pooldan tervislikku ja võimalikult värsket kohapeal valmistatud toitu.
Vasta!
Linda: Poolt
Lasteaedadesse on tervishoiu normidest lähtudes ette nähtud korralikud köögid ja köögiseadmed, mis võimaldavad lastele kohapeal süüa valmistada. Lasteaedade ehitamine on rahastatud laenurahadest, investeeringud on tehtud. Leian, et kohapeal söögitegemise ära jäämine tähendab laste tervise ohustamisele lisaks ka veel seda, et ehituseks ja köökide välja ehitamiseks kulutatud rahad on tuulde visatud. Vald peaks leidma alternatiivsed rahastamise allikad ning tagama köökide jätkusuutlikkuse, mõeldes eelkõige väikelaste tervisele ja pikas perspektiivis valla tegevuse mõtestatusele.
Vasta!
Jüri: Poolt
Valla kohus on seista oma valla elanike eest. Antud juhul tahetakse hävitada hästi toimiv toitlustussüsteem, halvendada lastele kättesaadavat toidu kvaliteeti, hävitada praegused töökohad, luua juurde töötuid, lisaks suurendada lastevanematel makstavat toidutasu ning töö kaotavate töötajate tõttu suurendada sotsiaalteenuste osakaalu. Seda kõike põhjendades halduskulurea numbri vähendamisega. Tegemist ei ole kulude summarse vähendamise vaid tegeliku suurendamisega. Ei saa vaadata tervest eelarvest ainult ühte rida kogu eelarvet mitte vaadates ning oma valla inimestele sihilikult halvemate olude ja suuremate väljaminekute tekitamisega.
Vasta!
Rein: Kokkuhoid on valla soovmõtlemine
Kokkuhoid laste toitlustamise pealt ei ole põhjendatud ja kõlab eriti küüniliselt, kuna seda tehakse LASTE arvelt. Eriti veel, kui on tegemist selliste väikeste lasteaedadega nagu Viimsis. See on nii väike raha, et mida vald sellega siis teha saab?
Üldine kasvav probleem ühiskonnas on, et lapsed on allergilised, kehva toitumisega, vähe liikuvad, haiged, ülekaalulised jne. Ja nüüd minnakse siis riigi alustugesid murendama, et tulevikus meditsiinile ja sotsiaalhoolekandele rohkem raha kulutada?
Kohapeal värskelt valmistatud toidu toiteväärtus on alati kõrgem, kui varem valmistatud ja transporditud toidul. On üldteada fakt, et vitamiinid jt.toitained lagunevad seda enam, mida pikem on toidu valmistamise ja serveerimise vaheline aeg. Bakterioloogiliselt võib ju termoses transporditud toit vastata nõuetele, aga kas ka toitainete sisalduselt, mis on just laste puhul esmatähtis? (Vastuseks tuleb kindlasti ametnike jutt seadusega sätestatud aegadest jne.)
Köögi sulgemisega suurt kokkuhoidu ei peaks tekkima, sest lisandub veokulu, jääb alles nõudepesu, toidu jagamine ja teenusepakkuja toiduvalmistamise kulu, kui just tegemist ei ole ainult kartuli või makaronide keetmisega.


Vasta!
Andrei: Kindel poolthääl
Kokkuhoid laste toitlustamise pealt kõlab eriti küüniliselt just Viimsi vallas, mis on Eesti rikkam vald.
Vasta!
Katrin:
Meil soovitakse lasteaedades kaotada kohapeal toiduvalmistamine ning oma kokad. Aina enam hinnatakse toidu kvaliteeti ja kohapeal tehtud toitu, mis on valminud hoole ja armastusega ning mis serveeritakse koha peale toidu valmimist (http://tallinncity.postimees.ee/3050893/auhinnatud-koolisooklas-tehakse-toitu-armastusega). Mulle väga meeldib, kui minu laps saab öelda "aitäh kokatädi" ning rääkida kodus, kui hästi täna kokatädi jälle süüa tegi. Miks peab alati massiga kaasa minema ja valima kergema tee?
Vasta!
allan: poolt
poolt
Vasta!