Pöördumine Tallinna Kalaranna tuleviku planeerimiseks

Leiame, et Kalarand on parim mereäärse ajaveetmise ja puhkamise koht Tallinna keskuse lähistel. Soovime, et Kalarand (rannalõik Patareist kuni Kalasadama basseinini) jääks vähemalt 50 meetri ulatuses tänasest rannajoonest avalikult kasutavaks ruumiks,
  •  millele igaühel on igal ajal mugav juurdepääs;
  •  kus säilib lauge ja liivane rannajoon;
  •  mis sisaldab suplemise ja piknikupidamise võimalusi vähemalt praegusega samaväärselt;
  •  mis avaneb otse avamerele ega sisalda sadamarajatisi maal ega meres;
  •  mis on avatud päikesele ka pärast lõunapoolsete hoonete ehitamist;
  •  mis ei kuulu ühegi elamukrundi koosseisu isegi mitte osaliselt;
  •  kus säilib mereäärse ajaveetmise kvaliteet ka külgnevate hoonete arendamise perioodil.

Avalikustatud Kalasadama ümbruse detailplaneeringu seletuskirjast ja joonistelt ei ole nende eesmärkide arvestamine ega vastavate tingimuste seadmine väljaloetav. Soovime, et eesmärkidele vastavad planeeringulahendused ja arhitektuurivõistluste tingimused avalikustatakse enne Kalaranna tn 1 kinnistut käsitlevate detailplaneeringute kehtestamist. Soovime, et Tallinna linn kaitseks oma toimingutes ja haldusaktides loetletud eesmärke. Juhul kui Tallinna linn neid eesmärke piisavalt ei kaitse, võib seda vajadusel ja võimaluste piires meie nimel teha MTÜ Telliskivi Selts.

allkirjade kogumine on lõppenud

19.08.2015 00:00 kuni 02.09.2015 23:59

1964 häält

65%

Tallinna kesklinna külje all leidub üksainus mereäärne rannalõik, kus olemasolev ruum ja lauge rand loovad inimesele nauditava mereäärse ajaveetmise võimaluse. Ilma sellise ruumita ei ole Tallinn tunnetuslikult merelinn.

AS Pro Kapital ootab Tallinna linnalt sellise detailplaneeringu kehtestamist, mille järgi kehtiva üldplaneeringuga kavandatud elamumaa osa suurendatakse pea poole võrra, peaaegu kuni rannajooneni. Samas puudub selles planeeringus selge visioon rannajoone tulevikust.

2012. aastal väljendasid üle 2000 inimese oma allkirjaga soovi, et kehtestatav detailplaneering kaitseks selgesõnaliselt avarat, avalikku, lauget rannajoont Kalarannas ning jätaks olemasoleva Kalaranna alale piisava avaliku ruumi.

2015. aasta 3. augustist 3. septembrini küsib Tallinna linn sama ala planeeringu kohta uuesti avalikkuse arvamust, kuid ei ole detailplaneeringut meie seisukohalt vaadates sisuliselt muutnud. Kalaranna praeguseid väärtusi ega rahva ootusi ei ole planeeringu tekstis sõnastatud ega arvestatud, elamumaa suurust vähendatud ega avaliku ruumi ulatust suurendatud.

Võimalikult paljude inimeste arvamusväljendus on oluline selleks, et Tallinna linn saaks enne lõppotsuse tegemist veelkord kaaluda Kalaranna väärtustamist detailplaneeringus.

Teema ajaloo ja meediakajastusega tutvu palun siin:

http://www.telliskiviselts.info/linnaruum/kuum-linnaruum/kalasadama-detailplaneering.

Menetletav detailplaneering on leitav:

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002040


Allkirjade kogumisega tegeleb Telliskivi Selts, kõik küsimused võib läbi arutada telefonil 56496960 või aadressil info@telliskiviselts.infoAn Open Letter about the future of Kalarand area


We find Kalarand to be the best site for recreational and leisurely activities by the waterfront of Tallinn near the City Centre.

We wish for Kalarand (the segment of Tallinn coastline from Patarei to Kalasadam harbour) to remain a public space in an extent of at least 50 meters from the current waterfront, retaining the following qualities:

 • Convenient access to the waterfront for anyone at any time.

 • A sandy shore that descends to the sea gradually.

 • Equal or better conditions for bathing and going on picnics as the Kalarand seashore offers today.

 • Seashore opening directly to the offing and not being isolated from the sea by any marine structures neither on the land nor in the water.

 • Receiving direct sunlight after buildings to the south of the beach have been erected.

 • Not being included in any residential plots – not even partially.

 • Recreational quality of the seaside preserved during the development and construction phase of any neighbouring buildings.


We find the current public display of the area detailed plan, both in the textual proposal as in in the drawings of the Kalasadam contact area, to be impossible to assess in terms of taking these qualities into consideration as well as applying terms and conditions to preserve these qualities.

We wish for new detailed plan solutions (that take the listed aspects into account) to be drafted. We wish for the terms and conditions of the architecture competition to be revealed to the public before the detailed plan for 1 Kalaranna Street site is approved.


Hereby we empower Telliskivi Community NGO to represent us and defend the aforementioned purposes on our behalf, if the need should arise.Обращение в связи с будущим пляжа Каларанд

Мы считаем, что Каларанд (эст. Kalarand) - это лучшее место у моря в центре Таллинна для отдыха и досуга. Нас беспокоит будущее этого места, которое уже стало любимым для жителей Таллинна. Это единственное место в городе, где можно искупаться в море в центре города. Оно должно остаться!

Мы хотим, чтобы пляж Каларанд (часть от бывшей тюрьмы Батареи до бассейна Каласадам (эст. Kalasadam)) оставался зоной общественного пльзования, шириной в 50 м от сегодняшней береговой линии, а и целью данного обращения является защита Каларанда в таком виде как он есть, а именно чтобы:

 • сохранялся свободный удобный доступ для каждого в любое время;

 • сохранялась покатая и песочная береговая линия;

 • сохранялась возможность для купания и пикника, по крайней мере в том же объеме как сейчас;

 • напрямую открывалась морю и не прерывалась портовыми постройками ни в море, ни на суше;

 • была открыта солнцу даже после постройки зданий на южной части территории детальной планировки;

 • была общественной территорией, и не стала частью чей-то территорией

 • качество досуга людей, отдыхающих здесь, сохранялось даже в период застройки.

Эти требования представлялись планировщикам и властям города уже несколько раз в форме, требуемой законом.  В последней обнародованой детальной планировке в районе Каласадам эти требования не были учтены. Ни в планах, ни в тексте, нет даже упоминания об этом.

Данным обращением мы требуем, чтобы все планировки, а также условия архитектурных конкурсов, касающихся участка по адресу Kalaranna 1, были обнародованы перед окончательным утверждением детальной планировки этой территории.

Данным обращением мы требуем, чтобы власти города Таллинн последовали этим требованиям в своих действиях и решениях, защищая сторону общественности, граждан города. Если город не будет им следовать, то данные требования будет защищать от нашего имени НКО Telliskivi Selts.

Aktsiooni korraldaja

MTÜ Telliskivi Selts

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ruuta: Toetan
Toetan Kalaranna jätmist avalikku kasutusse ja olen väga vastu sadamarajatistele, sest neid on niigi kogu mererand täis
Vasta!
Kristjan: Sõbralik sundvõõrandamine + hoonestusõigus
Linn võiks antud maatüki õiglase tasu eest sundvõõranda, menetleda planeeringu koos kohaliku kogukonnaga lõpuni (tehes planeeringusse kõnealusele piirkonnale väärilised muudatused), seejärel seada Kalarannale hoonestusõiguse, mille tingimuste hulka kuulub planeeringukohase hoonestuse väljaehitamine, ning selle hoonestusõiguse siis enampakkumisele panna. Kõik asjaosalised oleks umbkaudu enam-vähem rõõmsad (linn sh teeniks sundvõõrandamistasu hoonestusõiguse müügist tagasi). Kuna linna jaoks oleks tegemist investeeringu, mitte kulutusega, võiks maatüki väljaostmiseks vabalt ka laenu võtta.

Kristjan Sikk
Vasta!
Raul: Rand - rannalastele.
Ei ehitusele, mis rikkub õigust puhata Kalarannas.
Vasta!
Aleksandr: Aleksandr
Säilitame ainuke supelrand kesklinnas! Seal on lahe!
Vasta!
Hilja: Hilja: Vaba ligipääs mitmest kohast võiks säilida.
Isegi juhul, kui tõesti on tarvis need majad sinna ehitada, palun jätke see tilluke rand ikka inimestele- st. kui see aed säilib, võiks vähemalt olla mõlemas otsas inimlikud väravad. Siin pole ju mingit pistmist sadamaga, las jääda see rannariba ja päike meile, sellised nagu nad on!
Vasta!
Erik: Tallinn peab suutma Helsingiga konkureerida elukvaliteediga
Helsingi linn on juba kinnistuid võõrandades, kinniseid territooriumeid kallasradadele avades, sadamaid linnast välja viies, kohustades arendajaid rajama koos kortermajadega ka avalikke randu ning neid jätkuvalt ühendavaid kallasradu jne. meetoditel suutnud avada linlastele kasutamiseks 130 km rannajoont. Kas TALLINN võib olla viletsam?

Vastava programmi leht:
http://www.yleiskaava.fi/2015/yli-130-kilometria-rantaviivaa-avaa-mahdollisuuksia/

Ainult kvaliteetne elukeskkond hoiab inimesi siin ja koos sellega tekivad võimalused pareminitasustavateks töökohtadeks. Viimasest sõltuvad aga nii linna kui riigi maksutulud.
Vasta!
Kalle: toetame
Tartu Ihaste selts toetab Telliskivi Seltsi püüdlusi säilitada oma rannaala. Kutsume üles ka teisi asumiseltse toetust avaldama.
Vasta!
Tõnis:
Midagi võiks alles ka jääda.
Vasta!
Alondra:
Tahan linna, kus võiks vabalt käia ja hingata!
Vasta!
Mihkel: Kalarand jäägu avalikuks ajaveetmise kohaks
Kalarand jäägu avalikuks ajaveetmise kohaks
Vasta!