Pöördumine Sanatooriumi pargi kaitseks Tartus

Soovime suure loodusväärtusega kultuuriloolise Tartu Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina.

allkirjade kogumine on lõppenud

25.04.2022 00:00 kuni 23.05.2022 23:59

1161 allkirja

232%

Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda: soovime Tartu Linnavalitsuselt ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina. Palume linnavalitsusel algatada aegunud ning loodus- ja kultuuriväärtusi hävitava detailplaneeringu DP-04-011 ehk Raja 31A krundi detailplaneeringu (vt https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-04-011) lõpetamine. ERR videot pargist näed siit: https://www.err.ee/1608501101/amet-kaalub-tartus-sanatooriumi-pargi-riikliku-kaitse-alla-votmist. 

Sanatooriumi park on Tartu linna elanikele määrava tähtsusega puhkeala piirkond, kuna asub tartlaste jaoks strateegiliselt olulises piirkonnas. Pargi kogupindala on 15,3 ha ja see asub Riia tänava, Sanatooriumi tänava ja Tervise tänava vahel. 

Detailplaneeringu DP-04-011 läbiviimine tooks kaasa pargi osalise hävimise, mis omakorda tooks korvamatuid kahjusid pargi terviklikkuse säilimisele ja looks suuna pargi edaspidisele allakäigule

Pargil on ajalooliselt Eesti Vabariigi jaoks hoomamatult suur kultuuriline väärtus ja otsene seos Eesti Vabariigi käekäiguga. Meie põlvkond ei tohi olla see, kes ajaloolise väärtuse hävitajaks saab. Eesti riiki valitsenud võõrvõimud ei ole parki aja jooksul otseselt kahjustanud ja kahjuks oleme nüüd esmakordse pretsedendi ees, kui seda teeks meie enese poliitiline võim. Seda ei saa lubada. 

Meie esiisad on kaitsnud parki, meie peame seda teekonda jätkama ja kohalik omavalitsus ei tohi pöörata koos Eesti riigiga valitsusega selga Eesti kultuuriväärtustele. 

Sanatooriumi pargi rajajad Oskar ja Aino Kallas ning Aleksander Eisenschmidt on persoonidena Eesti kultuuriruumis märgilised. Nende poolt ehitatud arhitektuuriväärtuslikke kodumaju ümbritsevad unikaalsed aiad ja pargid on ajaloolis-kultuurilooliste, riigi ees erilisi teeneid omavate isikute elu ja tegevuse otsesteks tunnistajateks. Meie kohus on nende pärandit hoida ja väärtustada. Oskar ja Aino Kallase loodud pargiosa, 2,3 ha, on vanade puudega vana laialehise metsa omadustega puistu, millel on vääriselupaiga tunnused. Pargis on nähtud vähemalt 19 linnuliiki, vähemalt 21 putukaliiki, vähemalt 17 loomaliiki, Kallaste villa uusklassitsistlik pargiala on Tartu kontekstis unikaalne. Park tervikuna on piirkondliku miljöö kandjaks ning tervikliku rohealana pakub rahu, vaikust, puhast õhku ja muid ökoloogilisi hüvesid nii suurtele kliinikutele kui ka parki igapäevaselt külastavatele elanikele, olles seega rahvatervise seisukohast hindamatult kõrge väärtusega. Pargi terviklikuna säilitamise vajadust on 2017. aastal rõhutanud tunnustatud keskkonnakonsultandid Skepast ja Puhkim OÜ-st ning esitanud vastavad ettepanekud Tartu linnale. 

Veelkord: 2005. aastal ülikitsas ringis algatatud ning mõjusid analüüsimata menetletud detailplaneering DP-04-011 hävitaks ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi väärtused. Alale on 2021. aastal koostatud eksperthinnang, mis kinnitab täielikult väärtuste olemasolu ja nende kaitsmise vajadust. Pretsedent on Tallinnast Nõmme linnaosast, kui 2007. aastal võeti elanike soovil maastikukaitseala eritüübina – pargid/parkmetsad – kaitse alla kokku 67,7 hektarit, millest 37,6 hektarit oli eraomanduses. 

Planeerimisseadus annab võimaluse vananenud loodusvaenulike planeeringute lõpetamiseks. Nõuame Tartu linnavalitsuselt viivitamatult väärtusi hävitava detailplaneeringu lõpetamist ning vastavalt paranduste sisseviimist üldplaneeringusse. AS Nordeconi poolt esitatav võimaliku hüvitise nõue ei tohi olla väärtuste kaitsmisel takistuseks.

Algatuse korraldaja

Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Irja: Pöördumine Sanatooriumi kaitseks Tartus
Soovin suure loodusväärtusega kultuurilooliselt oluliste isikute poolt rajatud ning rahvatervise tagamise seisukohalt väga vajaliku Sanatooriumi pargi säilitamist terviklikuna.
Vasta!
Ia: Sanatooriumi pargi kaitseks
See väärtuslik Aino ja Oskar Kallasega seotud suure ajaloolise tähendusega park peab säilima! Oleks tohutu kaotus seda rikkuda.
Vasta!
Marju: Pöördumine Sanatooriumi pargi kaitseks Tartus
Soovime suure loodusväärtusega kultuuriloolise Tartu Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina.
Kuhu küll minna jalutama?
Vasta!
Inna: Sanatooriumi pargi kaitseks
Nõuan Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina
Vasta!
David: David
Olen Tartu Sanatooriumi pargi säilitamise poolt!
Vasta!
URMAS: Pargi kaitseks.
Meid, samaealisi, ümberkaudu elavaid poisse, kes 50-60 aastat tagasi Tissa pargis vana kruusaaugu nõlvadel kasvavate puude vahel kaelamurdvaid trikke sooritasid oli vast poole saja ringis. Oma esimesed esimesed puude otsa ronimise kogemused saime samuti samast pargist, sest kodused õunapuud olid viiekümnendatel selleks veel liiga väikesed. Ka igasugu muid ettevõtmisi oli pargis parem korraldada, kui tolmaval kodutänaval. Aastate möödudes leidsid selle pargi meie lapsed ja lapselapsed. Tänu sellele pargile näeme me oma koduaias peale vareste ja tuvide ka muid linde. Hullumaja ja eramud on pargi pindala niigi juba ülemäära vähendanud, vast aitab!
Vasta!
Katrin: Ainulaadne koht
See on ainulaadne koht Tartus, tule suvel palavaga- puude all on jahe, tule talvel tuulega- puud annavad varju. Jookse või jaluta ja vaata ringi, siin näed-kuuled ka linde, keda tihti ei kohta. Lisaks kultuuriline taust, mis mulle alles hiljuti teatavaks sai. Alati lahkud siit paremas meeleolus.
Vasta!
Katrin: Nagu Toomemäe park
Linnas peabki kivi-betooni-asfaldi vahel olema rohelust, just kõrg-haljastust, mis puhastab õhku. See on linnaplaneerimise A ja O kogu maalimas. Ja kui selline koht on olemas, siis tuleks seda kindlasti hoida.
Vasta!
Loone: Sanatooriumi park on rohkem kui rohelus!
Sanatooriumi parki hävitades hukkame suure eestlase Oskar Kallase töö, kes on Kallaste talu pargiosa ise kavandanud ja osalt ka oma kätega istutanud. Pargist elukvartalit tehes purustame terviku, milles ainulaadne uusklassitsistlik taluhäärber on lahutamatult seotud tervikuks seda ümbritseva pargiga. Mõlemad, nii elamu kui ka pargiala, kuuluvad lahutamatult kokku Üht eirates kahaneb mõlema väärtus. Palun väga, et linnal oleks pisutki hoolivust eesti kultuuri ja rahvuslike aatemeeste vastu!
Vasta!
Kärt-mari: Rohelise Tartu säilitamine tulevastele põlvedele!
Meie armsat kodulinna reklaamitakse kui roheliselt mõtlevat linna ning Tartu valiti ainsa Eesti linnana Euroopa Komisjoni missiooni „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“. Kust küll paistab välja see tarkus, kui linna terviklikke ja vanu haljasalasid järjest plaanitakse täis ehitada? Kesklinna kunstimuuseum ja raamatukogu, Sanatooriumi parki järgmine elupuuhekke kummardav uuselamurajoon? Seni kuni arendajaid/planeerijaid/ehitajaid ei õpetata puid säästvalt hooneid ja taristut rajama,seni ei tohiks olemasolevatesse parkidesse ehitamist lubada. Vanad õunaaiad on juba kadunud, kas nüüd peavad kaduma ka pargid?
Vasta!
Helgi: Tartu parkide ja metsade säilimise poolt
Olen tartlane üle neljakümne aasta. Viimaste aastate arengud ja "arendused" ei lase enam kodulinna üle uhkust tunda. Kuidas saab kliimaneutraalseks tarkade mõtete linnaks olla planeerimisel elanike arvamust mitte-arvestav, parke ja metsi hävitav inimkooslus?
Vasta!
Ester: Sanatooriumi pargi kaitseksTartus
Olen meeleheitel. Kas seal kus räägib kinnisvaraarendajate raha, kaob inimlikkus? Kas tõesti peab kõik elamuid täis pikkima, hävitades pargi? Mis liigirikkusest me räägime! Teeme kampaaniaid - las hein haljendab keset linna- teeme kampaaniakorras kartulilapi - kõva sõna! Näitame suurte rahade eest, et me hoolime! Tühjagi te hoolite! Selles pargis käib vilgas elu. Jooksjad, kepikõndijad, lemmikloomadega jalutajad, niisama jalutajad. Lapsed, vanurid, keskealised. Kus me jalutama hakkame? Uuselamute hoovides või? Kaks lahmakat maja sinna tekkis nagu võluväel. Jäi tunne nagu oleks tulnukad nad sinna tõstnud. Tekib paralleel Venemaaga. Võtame Krimmi ära, kõik vaikivad. Võtame järgmise osa ära, keegi ei liiguta kõrvagi. Ahaa, midagi ei juhtunud, teeme lõplikult maatasa. Nii tundub minevat ka selle pargiga. Kas te olete kursis kui imeilusad pärnaalleed seal on? Talveõhtutel, kui seal jalutada, valgustid põlevad, kerge lumesadu. Tekib tunne nagu kõnniks katedraalis. Vanad tammepuud, lähed toetad selja vastu puud ja tunnetad vana ja väärika puu jõudu. Mõtled, mida see puu oma eluea jooksul näinud on, rahuned ja tunned ennast nii pisikesena. Oravad, lugematul arvul laululinde, kakk huikab õhtuhämaruses - Vaat see on liigirikkus ja täiesti tasuta käes kusjuures. Olen rääkinud naabritega pargi teemal. Niipaljudega kui olen rääkinud, ohkavad - mis meie teha saame. Jah vanem elanikkond, kes elavad pargi lähedal pole enam selles eas, et kasti otsa ronides valjuhäälselt protestida suudaks, aga nad hoolivad. See park on ju nende noorusaja mälestusi täis. Kui tõesti hooliksite, paneksite sinna hoopis pinke, et vanematel inimestel oleks koht kus jalutades jalga puhata. Noorematel varjuline paigake, kus istuda ja kallimal käest kinni hoides kasvõi kuu poole õhata. See park on nii paljudel südamelähedane. Usute, ma nutan kui neid ridu kirjutan. Ma pole iial midagi linnalt nõudnud. Esimest korda elus palun ma üldse midagi linnalt. Palun halastage Sanatooriumi pargile, ärge muutke seda järjekordseks uusarenduseks.
Vasta!
Eino: Sanatooriumi pargi kaitse.
Kultuurilooliselt oluline ja rahva tervist kaitsev park vaja tervikuna säilitada.
Vasta!
Marica-maris: Marimari: Hoiame parke, kaitseme kodulinlaste tervist
Nii vanade puudega pargi asendamine hoonestusega oleks ju raiskamine. Uute puude kasvamine võtab palju aega selleks, et jälle oleks nendest abi inimeste tervise hoidmisel. Pealegi on vanad puud puud ilusad:)
Soovin, et linnaisad väärtustaksid Tartu rohealasid ka päriselt, mitte ainult sõnades. Soovin, et väärtustatakse ka meie ajalugu ja tehakse Oskar ja Aino Kallase rajatud park kõigile nähtavaks miks mitte mälestuspargina?! Paljud linlased on ju avaldanud soovi selleks vabatahtliku tööga kaasa aidata.
Vasta!
Urmas: Urmas: Park on noortele õpikeskkonnaks ja selle hoidmine eeskujuks
Park on noortele - ja tegelikult igas vanuses inimestele - looduse õppimiseks ja tervisespordiks suurepärane keskkond, mis lisaks on seotud kultuuriväärtuste ja paljude inimeste mälestuste ja igapäevaeluga. Arvan, et hoonetele on Tartus päris hulga teisigi kohti, tühjade väljade või lagunenud väheväärtuslike ehitiste asemele, elurikka pargi asemele uut peab aga põlvkondi ootama. Näen pargi kaitsmist ka kui eeskuju noortele, kes tuleviku-Tartus, -Eestis ja -maailmas ju elama ja "rohelisemalt" mõtlema peaks hakkama.
Vasta!
Mart: martherman@hot.ee; Mart: Toome looduse oma ellu tagasi
Sanatooriumi pargi loodus- ja kultuuriväärtuste terviklik säilitamine on hädavajalik piirkonna tervisliku elu-keskkonna säilitamiseks, eriti olukorras, kus Lõunakeskuses toimuvad ulatuslikud loodust hävitavad tööd (betoneerimine, asfalteerimine jm), hoogne kuumussaarte laiendamine.
"Toome looduse oma ellu tagasi" - Euroopa Komisjon" 20.mai 2020.a
Oleme Euroopa kultuuripealinn 2024 väärilised!
Vasta!
Aili: Parkide kaitseks
Huvitav küll, kesklinnas pannakse parki kartuleid ja üritatakse teha salumetsa sarnaseid moodustisi väljakujunenud parki, samas ei hoolita rahva arvamusest Kesklinna pargi säilitamiseks ega ka Sanatooriumi pargi säilitamiseks. Sanatooriumi pargis on suur liigirikkus, mida pole vaja kunstlikult luua, vaid SÄILITADA. Sanatooriumi park on terviklikult oluline roheala terve linna jaoks, mida rohkem kõrghaljastust, seda parem on kliima linnas.
Vasta!
Kadri: Toetan pargi allesjäämist.
Jätke park alles!
Vasta!
Marco: Marco:
Save the park
Vasta!
Paul: Pöördumine Sanatooriumi pargi kaitseks Tartus
Parki tuleb kaitsta!!
Vasta!