129 a Reaalkoolile tuleb ehitada uus algklasside hoone ja võimla

Soovime Tallinna Reaalkooli uue algklasside ja võimla hoone alustatud planeerimistööde kiiret lõpetamist ja uue hoone ehitamist. Oleme kategooriliselt vastu kavale viia Reaalkooli algklassid alates 01.09.2010 Liivalaia Gümnaasiumisse.

allkirjade kogumine on lõppenud

22.04.2010 00:00 kuni 01.12.2010 23:59

1018 häält

50%

1. septembril 2000. a avati pidulikult renoveeritud Tallinna Reaalkool (TRK). Paljud ei tea, et tegemist oli siiski vaid pooliku lahendusega. 2004. a oli Tallinna Linnal (edaspidi Linn) koolipidajana kavas alustada ka TRK algklasside- ja spordihoone ehitamist TRK peahoone kõrvale. Selle jaoks koostati eskiisprojekt. Uude hoonesse planeeriti lisaks algklasside õpperuumidele ka käsitöö- ja kodundusklass ning arstikabinet.

2003. a loobus Linn TRK algklasside hoone ja võimla rajamisest, kuna remonti vajasid Linna teised koolid. Mõistes Linna võimaluste piiratust, asusid TRK hoolekogu ja TRK Hoolekande Selts otsima võimalusi algklasside hoone ja võimla ehitamiseks nn PPP projektina. Vastavat lähenemist toetas ka Tallinna LV.

Viimase seitsme aastaga jõudsid TRK hoolekogu ja TRK Hoolekande Selts koostöös Linnaga uuele lahendusele päris lähedale. Linnaga sõlmitud kokkulepete alusel tellis TRK Hoolekande Selts uue hoone jaoks mahulise eskiisi, muinsuskaitse erinõuded ja viis läbi arheoloogilised eeluuringud. Linna poolt telliti Estonia pst 6 detailplaneeringu eskiisprojekt ja detailplaneeringu (edaspidi DP) algatamiseks täideti kõik vajalikud eeltingimused juba 2009. a sügiseks.

Käesoleva aasta jaanuaris teatas Linn TRK-le, et TRK algklasside õppetöö viiakse alates 1. septembrist 2010 vastrenoveeritud, kuid alatäituvusega Liivalaia Gümnaasiumisse. Lahtiseks jäi siiski küsimus, millal algab TRK algklasside ja võimla uue hoone ehitamine, kuid vastavaid lubadusi Linn siiski jagas. Märtsis, pärast mitmeid järelpärimisi, selgus, et Linn siiski ei pea võimalikuks DP algatamist, kuna Linnal polevat vajadust TRK Hoolekande Seltsi ning Hoolekogu poolt kavandatud kompleksi ehitamises osalemiseks.

Tänaseks on Tallinnas renoveeritud ca 30 kooli, seda nii Kesklinnas, Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel, Koplis kui ka Nõmmel. Valdavas enamuses on tegemist terviklahendustega, kaasaegsed tingimused on loodud nii käsitöö ja tööõpetuse õppekava täitmiseks kui ka sportimiseks.

TRK on oodanud oma ruumiprobleemi lahendamist ja olnud ka aktiivne ning konstruktiivne partner omapoolsete lahenduste pakkumisel. Lahenduste otsimisel on osalenud palju TRK käekäigu ja arengu pärast südant valutavaid inimesi oma vabast ajast ja tasuta. Lisaks sellele on TRK Hoolekande Selts teinud vastavalt Linnaga sõlmitud kokkulepetele uue hoone planeerimisega seotud kulutusi kogusummas üle 300.000 krooni.

TRK algklasside ja võimla uue hoone rajamise ajalooga saad põhjalikumalt tutvuda http://www.real.edu.ee/index.php/koolikorraldus/hoolekogu-materjalid/530

TRK Hoolekogu kutsub Sind andma oma hääle Tallinna Reaalkooli traditsioonilises asukohas algklasside ja võimla uue hoone rajamise toetuseks. Soovime alustatud planeerimistööde kiiret lõpetamist ja hoone ehitamise alustamist ning oleme vastu Tallinna Haridusameti kavale kolida kooli algklassid Liivalaia Gümnaasiumisse.

Aktsiooni korraldaja

Tallinna Reaalkooli hoolekogu
hoolekogu@real.edu.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.