Reitelmann vabastada ametist Kaitseliidus!

Kaitseliidu avalike suhete osakonnas töötav riigiteenistuja Urmas Reitelmann solvas oma Facebooki kommentaaris pagulasi, nimetades neid „Euroopasse valgunud saastaks“, ta solvas ka 300 000 Eestis elavat venekeelset elanikku, nimetades neid „300 000 parasiteerivaks tiblaks“. Tema tegevus kutsus esile ühiskondliku vastukaja ja nördimuse, kuid Urmas Reitelmann ei kandnud sobimatu käitumise ja tuhandete inimeste solvamise eest mingit karistust.


Meile näib, et avalike suhete osakonna töötaja tegevus kahjustab Kaitseliidu kui sõjaväestatud organisatsiooni mainet. Avalike suhete osakonna ametikoht eeldab, et väljaütlemised sotsiaalvõrgustikus kuuluvad ametniku tööülesannete hulka. Seetõttu ei ole härra Reitelmanni avaldused pelgalt tema isiklik arvamus. Meile tundub ohtlikuna ja lubamatuna, et Kaitseliidu juhtkond ignoreeris Eesti kaitseministri arvamust, kelle arvates ei sobi inimene „kes võimaldab sotsiaalvõrgustikes viha õhutamist, oma isiklike omaduste poolest töötama riigikaitse avalike suhete valdkonnas“.


Paljude maksumaksjate erilist hämmingut on põhjustanud Kaitseliidu juhatuse käitumine – kangekaelne soov jätta oma ametikohale ebakompetentne töötaja, kelle töötasu tuleb sellesama maksumaksja taskust. Kaitseliitu finantseeritakse riigieelarvest ning seetõttu peab selle efektiivsus olema avalikkuse kontrolli alla. Mitte mingisugune „mundriau“ ei saa olla õigustuseks avalikult deklareeritud ksenofoobiale ja rassismile.


Ei nende inimeste mõnitamist, kes on sunnitud maha jätma oma kodud ja otsivad Euroopa Liidu riikides varjupaika, ega ka mis tahes solvavat keelekasutust ei saa kaasaegses ühiskonnas õigustada ametniku isikliku arvamusavaldusena või osutades Kaitseliidu iseseisvusele Eesti Vabariigi kaitsejõudude struktuurides.


Tegevusetus härra Reitelmanni suhtes seadustab vihkamisega seotud keelekasutust Eesti ühiskonnas ning loob Eestile vastuvõetamatu väliskuvandi. Urmas Reitelmanni töölt vabastamine, mida me selle avalduse allkirjastamisega taotleme, võiks olla sammuks, mis taastaks meie riigi kõige tähtsamate riiklike institutsioonide maine ning tuletaks meelde ühiskondliku kontrolli olulisust võimustruktuuride üle.

Aktsiooni korraldajad: Roman Šumilov, Siim Tuisk, Anton Kossinov, Anna Günter


_____________________________________


Сотрудник по связям с общественностью «Кайтселиит», государственный служащий Урмас Рейтельманн в своем комментарии в Фейсбуке оскорбил беженцев, назвав их «стекающейся в Европу грязью», а также 300 000 русскоязычных жителей Эстонии, обозвав жителей «300 000 паразитирующими тиблами».


Его поступок вызвал общественный резонанс и негодование, однако Урмас Рейтельманн не понес никакого наказания за неподобающее поведение и открытое оскорбление тысяч людей. Нам представляется, что действия спикера дискредитируют военизированную организацию Кайтселийт. Должность сотрудника по связям с общественностью предполагает, что высказывания в социальных сетях - часть работы чиновника.


Таким образом, его высказывания не являются выражением исключительно частного мнения г-на Рейтельманна.
Нам кажется опасным и неприемлемым, что руководство Кайтселийта проигнорировало мнение министра обороны Эстонии, который считает что «человек, допускающий разжигание розни в социальных сетях, по своим личностным качествам не подходит для работы в сфере коммуникаций в структурах гособороны».


Особенное недоумение многих налогоплательщиков, которые платят зарплату Урмасу Рейтельманну, вызывает упорство руководства Кайтселийта, оставившего некомпетентного сотрудника на должности. Кайтселийт финансируется из государственного бюджета и, следовательно, эффективность его должна быть предметом общественного контроля. Никакая "честь мундира" не может служить оправданием публично декларируемых ксенофобии и расизма. Ни оскорбление людей, вынужденно покинувших свои дома и ищущих убежища в странах Евросоюза, ни использование бранной лексики, недопустимой в современном обществе, не могут быть оправданы ни правом чиновника на выражение собственного мнения, ни соображениями о независимости Кайтселийта внутри Сил Обороны Эстонии.


Бездействие в отношении г-на Рейтельманна легализует язык ненависти внутри эстонского общества и создает неприемлемый образ Эстонии извне. Увольнение Урмаса Рейтельманна, которого мы добиваемся, подписывая это обращение, будет действием, которое восстановит репутацию важнейших государственных институтов нашей страны и напомнит о важности общественного контроля за властными институтами.


Организаторы петиции: Роман Шумилов, Сийм Туйск, Антон Косинов, Анна Гюнтер

allkirjade kogumine on lõppenud

13.09.2015 00:00 kuni 11.11.2015 23:59

1100 häält

22%


Aktsiooni korraldaja

Roman Šumilov, Anton Kossinov, Anna Günter

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tõnu: islam - perverssus!
Aktivistid, kes te selle petitsiooni avaldasite: pistke see endile sügavale pärakusse! Te olete põhjakiht! Võtke oma islamitäid ja rändrotid ja minge Artikasse elama või surege üldse maha, maailm saab puhtamaks!
Vasta!
Ken: Toetan Reitelmanni jätkamist...
ja sooviksin anda allkirja selle toetuseks.
Vasta!
Reine: Toetan Reitelmanni jätkamist...
Ta ei ole midagi valesti teinud, avaldas vaid oma arvamust, mis on lubatud tegevus!
Ants: Toetan Reitelmanni jätkamist...
Peab jätkama!
Miki: Reitelmanni poolt!
pealkirja sõnade järjekorda vaadates on näha, et need "aktivistid" ei valda ise korralikult eesti keeltki mitte..
Vasta!
Janek: Jah
Solvata ei tohi ühtegi rahvust
Vasta!
Urmas: Jah
Ja eestlasi võib vabalt solvata? Reitelman on õige mees!
Vitali: Jah
Reitelman on lihtsalt l0ll ((
Meelis: tegemist
on majanduspagulastega kuna tahavad minna vaid rikastesse riikidesse!Reitelmann ei ole midagi valesti teinud ega ütelnud!
Vasta!
Dmitri: I agree
He has no right to insult people. This causes the hatred in society.
Vasta!
Mauri: Reitelmann
on õige mees
Vasta!
Avo: Tõde
Hr Reitelmanil on 100% õigus. Vastased näevad mõne aja möödudes seda isegi.
Vasta!
Olev: Olev Vallimaa
Tänan selle saastpostituse autorite nimede eest. irv
Vasta!
Toomas: Tom
Hr Reitelmanil on õigus nimetada asju nende õigete nimedega.
Vasta!
Juri: Tom
Kas teie saate see õige nimi siin korrata? Riik peab oma kangelasi teadma.
Paul: Vastu
Kaaludes erinevaid argumente, olen lõppkokkuvõttes selles petitsioonis toodud üleskutse VASTU.
Vasta!
Lana:
muidugi toetan. Kui ei ole lubatud oma arvamusega inimesi sõimata!!!
Vasta!
Magnus: Reitelmanni poolt
"Aktivistid" ei sekku Kaitseliidu otsustesse!
Vasta!
Vladimir: Владимир
Ребята, нахал должен быть наказан. Промолчим сейчас, будем молчать как овцы на заклании потом.
Vasta!
Veiko: Sõnakasutus
Küsimus ei ole selles, kas ta ütlemises oli mingi tõetera sees või mitte. Pagulaste küsimuses võib igaühel olla oma seisukoht ja see on igati positiivne. Ma hindan kõrgelt neid, kes põgenike vastu ja ka argumenteerivad seda viisakalt. Küsimus on sõnakasutamises, mis sellisel ametikohal oleva inimese jaoks lihtsalt sobimatu, ebaviisakas. Eestlasi on väga vähe ja igasugune vastasleeridesse ässitamine on kordades suuremaks ohuks kui ükski vaenlane väljapoolt riigipiire.
Vasta!
Ksenia: ))
Гнать егов шею нафиг
Vasta!
Olga: Olga
Mina küll ennast parasiteerivaks tiblaks ei loe!
Vasta!
Art: Артём:
В государственных учреждениях таких людей не должно быть.
Vasta!
Tiiu: jõustruktuurides on poliitkorrektsus ainuvõimalik,
mitte ainult vormiliselt vaid ka sisuliselt. Ei taha sellist mõtet ligigi lasta, et politseis, kaitseliidus, kaitseväes, seal, kus on õigus relva kanda ja jõudu kasutada, võiks aktsepteerida vaenulikke isiklikke hoiakuid ükskõik kelle vastu.
Reitelman võib olla tore ja siiras inimene, aga mitte jõustruktuuris.
Vasta!
Vitali: Виталий
Человек должен отвечать за свои слова и поступки.
Vasta!
Roomet: Proportsioonid.
Paari ebaõnnestunud säutsu pärast Reitelman töölt minema saata on ilmselge liialdus selle kõrval kui ebakompetentne on reformierakonna riigivalitsemine. Uurige ikka täpselt mida Reitelman sellega öelda tahtis. Eestis on üldse kombeks kiirelt "ära panna" laskmata ohvril ennast kaitsta. Samas hööveldab reformierakond eesti edulugu aina õhukesemaks aga peale mõne pisikese opositsioonipartei ei tõsta keegi häält.
Vasta!
Dmitri: Olen poolt
koik kes on pagulaste vastu, olge siis vastu ka ELile ja sellele rahale, mis sealt antakse. Ma räägin miljarditeta, mitte miljonitest. Olge vastu ka reisimisvabadusele, mida Schengeni ruum pakub.
Vasta!
Tarmo: Tarmo S
Jama.
Vasta!
Jurga: Rein
Храмов надо наказывать. Иначе вырастет поколение храмов и идиотов. Где интеллигенция??? Наверно осталась в прошлом
Vasta!
Julia: Reitelmann peab lahkuma. Me oleme kõik inimesed ja võrdsed!!!
Sellel inimesel pole mingit õigust alandada teisi rahvusi ja Eesti riigi kodanikke!
Vasta!
Ivo: Reitelmann peab jätkama.
Kui veidi hoolimatu sõnakasutus välja arvata (sõjamehe puhul vahest juhtub), siis mida ta valesti ütles, tõestatagu? Inimeste võrdsus ei ole lihtsalt loosung, millega vehkida, see põrus läbi juba Prantsuse revolutsiooni ajal.
Vasta!
Märt: Siim Tuisk
Miks on Siim Tuisku mainitud teksti sees, aga aktsiooni korraldajate all pole? Kes see Siim Tuisk on üldse, paluks full disclosure.
Vasta!
Joonas: Joonas
Pole midagi kahetsusväärsemat, kui militaarse organisatsiooni esindaja, kes hakkab ise konflikti õhutama. Nii palju kui mina Eesti kaitseväelastega olen kokku puutunud, on nad enamasti patsifistid, sest teavad nii sise- kui väliskonfliktide reaalset hinda. Ei tohi lasta ühel kõlupeal kaitseväe mainet rikkuda.
Vasta!
Polina:
Не думаю, что высказанное человеком мнение (пусть даже ненавистническое) должно автоматически вести к потере должности. Но в ситуации, когда написанное Рейтельманном уже стало достоянием широкой общественности, считаю, что реагировать должны не только официальные лица и Кайтселийт, но и сама общественность, чтобы в публичном поле звучал и имел значение голос в т.ч. и простых людей, которые не согласны с Рейтельманном или чувствуют себя оскорбленными. Поэтому подписываю эту петицию, чтобы придать значимости этому голосу. Кроме того, я согласна с мыслью о том, что стоит напомнить о гражданском контроле за властными институтами.
Vasta!
Melanie: Mihhail Tverskoi
В отставку!
Vasta!
Jevgeni: .........................
...............................
Vasta!
Jekaterina: Agree!
Go away!
Vasta!
Dmitri: Dmitri : Ban racists from working in public sector
People who work in public sector and making such statements should be dismissed. It is unacceptable for public figure to spread hatred instead creating community cohesion. The fact that Mr Reitelmann still occupies his position just highlights the nature of discriminatory policies in Estonia. If you want to be a part of European community, learn how to be tolerant. Go lost Reitelmann, shame on you!!!
Vasta!
??????:
Mis kuradi islam siia puutub? Petitsioon on nimelt selliste inimeste vastu, kes ei oska ega taha oma keelepruukimise kontrollida. Nagu reitelman, tüüpiline debiilik, kes võimule pääses. Usun, et sellised juutidest eestlased peavad nahhui tõmbama riigiorganitest.
Vasta!
Juri: Sven Kask
toetan
Vasta!
Margarita: M:
toetan
Vasta!
Irina: уволить за проф непригодность
таким господам не место в гос учереждениях!
Vasta!
Jelena: Elena
Ja za otstavku!
Vasta!
Mihhail: Visake Reitelman Kaitseliidust välja
Kui Kaitseliidu liige ja PEALE KAUBA ka AVALIKE SUHETE osakonnas töötav ametnik käitub sedasi nagu ta käitus, siis ei ole vaja selliseid "kaitsjaid" (loe "Kaitseliitu") Eesti rahvale. "Kaitsja" sõimab Eesti venelasi, kes on valdavalt Eestis sündinud EV kodanikud, õhutab vaenu avalikus ruumis ning jääb karistamatuks. Selline "kaitsja" on Eesti riigi vastane ning on ohtlik Eesti riigi julgeolekule.
Vasta!
Mihhail: Täiesti nõus
Täiesti nõus
Такие люди не должны работать в гос. службах.
Vasta!
rainis: Rainis Toetan Reitelmanni jätkamist...
Tubli suudab enda arvamust väljendada
Vasta!
Irina: Irina
Надо уважать людей с которыми живешь .
Нафиг в шею его
Vasta!
Kustius: tunnen huvi
Saan aru nii, et kogu see petitsiooni-soperdis on lihtsalt üks järjekordne "meie kallite vabastajate" Eesti vastane aktsioon. Kas ma saan ikka õieti aru?
Vasta!
Joakim: Jah
Riigiteenistujale lubamatu isikliku arvamuse väljendus. Riigiteenistujad peaksid alati jääma profesionaalseks ja vihakõne ja lihtsalt labane kõnepruuk seda ei ole.
Vasta!
Erik: Уволить поехавшего
БольшАя часть беженцев действительно экономические мигранты, но так человеконенавистнически писать нельзя. Да и про 300 000 паразитов пусть рот закроет.
Не место такому товарищу в силовых структурах. Хотя какие у нас силовые структуры? Потешный полк наци-дибилов, да и только.
Vasta!
Joonas: asd
Toetan Reitelmanni jätkamist KV-s. Eesti eestlastele!
Toetan ka ideed vabastada kommentaarium venekeelsest, rahvavaenulikust solgist.
Vasta!
Vladimir: Фамилия у господина однако тоже не совсем титульная.
Такой ценный кадр терять из виду нельзя. Предлагаю отправить его в бессрочную командировку в активно реставрируемое здание Кайтселийта в городе Нарва. Так сказать, своим личным примером подтолкнуть местную молодежь быть очень нужным своему государству.
Vasta!
Sergei: Fuck nazis!
...
Vasta!
Erkki: Pagulane või mitte..
Elame Eestis, väiksel maalapil kõik koos. Kõik oleme inimesed- sünnime, elame ja sureme. Kõik koos. Ja kui mõni meist väidetavalt on saaste, mis siis temas erilist on, mis teda ebavõrdseks kõikidest teeb? Midagi ei tee...
Hääletan vastu, kuna ei tea isiklikult härra Urmas Reitelmanni. Eeldan, et tema igapäevane stressirohke töö mõjutas tema arusaamist töökohustuste ja eraelu vahel. Andke inimesel nädal koormast puhata ja jälle tuleb kord majja. Või lõpetagu üldse Eesti inimeste gruppideks jaotamine -kaua võib? Kõik koos oleme Eesti!
Tugevat, jaotama riiki ei suuda pagulaste sisseränne mõjutada.
Vasta!
Andrei: Andrei
Toetan!
Vasta!
Artjom: Kuradi natsionalist
hr Reitelmann,parasiteerivad tiblad maksavad sulle palka! Natsionalistid ei pea riigiteenistujana töötama!!!
Vasta!
Tarmo: Tarmo
Järgmiseks arvavad, et võiks kaitseliidu laiali saata.. VASTU
Niikuinii ei saavuta te selle petitsiooniga midagi!
Vasta!
Olga: Poolt
...
Vasta!
Aleksandr: Да!
Неадекватным людям в Кайтселиит не место!
Vasta!
Innes: IG
Jah
Vasta!
Ilja: Rassism
Huvitav kui palju neid kes motlevad samamoodi....
Vasta!
Ilja: Rassism
Kui Kaitseliit arvab, et ta esindab neid, siis kogu organisatsioon on rassist.
Vasta!
Aleksandr: Aleksandr
Ma arvan, et see ohvitser vallandati oma positsiooni, et vältida konflikte
Vasta!
Ants: Aleksandr
kus se konflikt sul on tibla?
Aleksander: Tolerastia ei lähe läbi!
Teie, kes te müüte kasvõi oma ema-isa, et võimupiruka juures raasukesi noolida, teie ei oma mingit õigust ennast eesti kodanikeks, veelgi vähem - eestlasteks nimetada!
Vasta!
Milts: Toetan Reitelmanni jätkamist...
Kodumaa patrioodid ongi need kes seda kaitsevad
Vasta!
Marius: Reitelman käitus õigesti!
Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja õigus selle väljaütlemiseks.
Tolerastid näevad varsti isegi, kuhu teie multikulti jõuab.
Vasta!
Vinni: olen veendunud,et
Reitelmanni ei tohi vallandada mingi ajakirjandusliku kahtlase kampaania tõttu
Vasta!
Marek: Kaua võib!
Kategooriliselt vabastamise vastu!
Reeturitele ja kodumaa vastu agiteeriatele tuleb määrata karistus!
See on kuritegu oma eneserahva vastu!
Vasta!
Ants: mõte
Kui aus eesti mees ei ole nõus okupantide istmikku lakkuma,sealhulgas ka islami okupandid,siistuleb ta kindlasti maha tampida.Tolerastide sõna on seadus.
Vasta!
Vadim: Agree
Reitelmann vabastada ametist kaitseliidus
Vasta!
Svetlana:
Vabastada ametist.
Vasta!
Olga: tsau
rumal härra
Vasta!
Alexandr: Aleksandr
Гнать в шею!
Vasta!
Anatoli: Davaai
Davai dosvidanija !!
Vasta!
Sven:
Toetan Reitelmanni.
Vasta!
alari: tegelt on mehel õigus
Teised solvavad ja kasutavad meid ära, aga kui meist keegi miskit ütleb siis on probleem majas. Eriti nende meie omade seas kes on selle meedia ajupesuga kaasa läinud.
Vasta!
Lana: Lana
В следующий раз подумает прежде, чем трепать языком.
Vasta!
Tiit:
Mehel oma arvamus vähemalt, RESPEKT!!!
Vasta!
Tauno: Ei massiimmigratsioonile!
Valitsuse plaanitud massiimmigratsioon Eestisse ohustab meie rahvuslikku püsimist.
Eesti keelt mitte oskavad riigist välja saata, koos neid siia importiva kinnimakstud saastaga!
Vallutajaid solvati?!
Vasta!