Säilitagem TERVIK Tammekool

Säilitada Tartu Tamme Gümnaasium tervikkoolina praeguses asukohas. Kogume toetust ebaratsionaalsete otsuste vastu. Rohkem haridust, vähem kinnisvaratehinguid!
Kutsume üles toetama Tamme Gümnaasiumi säilitamist tervikkoolina vanas asukohas. Kõik aktsioonid ja arvamusavaldused on teretulnud. Korraldame aprillis järgmise meeleavalduse Raekoja Platsil.

allkirjade kogumine on lõppenud

15.02.2013 00:00 kuni 30.04.2013 23:59

682 häält

68%

 Päästkem  koolid  lammutamisest!

      Üks tont käib mööda Eestit:

1) 12-klassilised tervikkoolid lõhutakse ja tükid teisaldatakse,                       

2) haridusminister ostab omavalitsustelt  lammutamis-nõusolekut riigi rahaga,

3) natsionaliseeritud gümnaasiumiosad eraldatakse munitsipaalomandist. Pärnust, Viljandist, Jõhvist  alanud lahutamisprotsess on jätkunud hoogsalt Tartus ja jõudnud Tamme Gümnaasiumini, ees ootab Miina Härma Gümnaasiumi  tükeldamine.  

Ainult Tallinna koolid on tänu linnavalitsuse kaitsele seni terveks jäänud.  Koolilammutamine põhineb varasovjetlikul nivelleerimis-ideoloogial  (vt Tartu PM arvamuslugu, 15.02.2013):  taunides eri õppekallakuga koole, kutsutakse õpilasi üles mitte pingutama  hea hinde saamiseks, objektiivne numbriline hindamine olevat kurjast.  Isiksust, loovust, , teadmistehimu ja riskivalmidust arendavat kõige paremini  („mugavustsooni“ kuuluv?) üheülbaline  „puhtast“ gümnaasiumist  eraldatud „tugev“ põhikool?! 

     Ühtse haridusstrateegia puudumisel  on  lubamatu  haridusministeeriumis ja riigikogus viljeldav põhiharidus- ja gümnaasiumiharidussüsteemi  juriidiliine ja finantsiline vastandamine. Tänapäeval pole midagi peale hakata  9. klassi tunnistusega, omaette üksusteks võiksid maaoludes olla vaid 4.- klassilised  algkoolid. Eesmärgiks on ju hoopis gümnaasiumiharidus, mis võimaldab edasi õppida kõrg- või kutsekoolis. Erinevaid õppesuundi ei tohi hakata arendama alles viimastes klassides!  Närvisüsteem kujuneb teatavasti välja juba varases lapsepõlves, seetõttu on vaja õpilaste huvidele ja võimetele vastavat avastusõpet ja diferentseeritud õpetamist rakendada juba maast-madalast, ootamata, kuni üheksa aastat parimat õppimisaega alakoormatuna tühja jookseb!

Kutsume üles toetama Tamme Gümnaasiumi säilitamist tervikkoolina vanas asukohas. Kõik aktsioonid ja arvamusavaldused on teretulnud. Korraldame aprillis järgmise meeleavalduse Raekoja Platsil.   

    Isamaa on jälle ohus - 200 aastat pärast Kristjan Jaak Petersoni luuleprotesti.  Ega laulusõnadki kuigi palju pole muutunud:  Kas siis selle maa kool / mõistusetuules ei või / haridustaevasse tõusta?!


           Tartu Tamme Gümnaasiumi toetajaskond (E-meil: ttg.toetajaskond@gmail.com)

Koostas: Tartu Tamme Gümnaasiumi toetajaskonna volitusel         raik.mikelsaar@ut.e, 5115623

Loe ka:

http://www.tartupostimees.ee/1121930/kes-tappis-tamme-gumnaasiumi/

http://www.tartupostimees.ee/1112342/raik-hiio-mikelsaar-hariduse-lammutamise-aeg-joudis-tartusse/

http://www.tartupostimees.ee/1125624/vahur-kalmre-tammele-uhele-tippudest/

http://www.tartupostimees.ee/1136156/ulo-veldre-tamme-saagimine-jatkub-aga-millisel-eesmargil/

http://www.tartupostimees.ee/1118914/linnavalitsuse-ametnikud-tamme-gumnaasiumi-huvitav-tulevik/

Aktsiooni korraldaja

Tartu Tamme Gümnaasiumi toetajaskond (E-meil: ttg.toetajaskond@gmail.com)
Koostas: Tartu Tamme Gümnaasiumi toetajaskonna volitusel raik.mikelsaar@ut.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Maie: Tartu Tamme Gümnaasium
Toetan
Vasta!
Viivika: Säilitagem TTG terviklikuna
Lapsed peaksid hakkama muidu jagama Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumiga ruume, mis on veel täielikult renoveerimata.
Vasta!
Pille: Säilitagem TTG terviklikuna
Toetan