Nõuame alternatiivi Paldiski mnt. 36A süstlavahetuspunktile

Pöördumine Põhja-Tallinna Linnaosavalitsusele süstlavahetuspunkti võimaliku kolimise asjus Paldiski mnt. 36A ruumidesse

13. juunil avaldati ootamatult meedias uudis, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval tegutsenud ja kohalike elanike häirinud süstlavahetuspunkt kolib uuele aadressile. Uueks asukohaks on linnale kuuluv äripind, mis asub aadressil Paldiski maantee 36a kuna Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse (edaspidi LOV) väitel, ei ole selle läheduses lasteasutusi ja suuri elumaju.

Märgime käesolevaga, et LOVi esimene väide on täiesti väär, kuna Paldiski mnt 36a vahetus läheduses asuvad mitmed noorte- ja lasteasutused: Pelgulinna Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Kelmiküla lasteaed ning Laulu- ja tantsukool WAF. Samuti asub Paldiski mnt 36a vahetus läheduses ka Telliskivi Perearstikeskus. Lisaks asuvad vähem kui ühe kilomeetri raadiuses kolm lasteaeda: Lasteaed Ojake (Ädala tn 3), Tallinna Kullerkupu Lasteaed (Kullerkupu tn 10) ja Tallinna Kannikese Lasteaed (Kannikese tn 3).

Teadaolevalt väljastatakse aadressil Erika 5a hetkel ka metadooni. LOV ei ole avalikustanud, millised teenuseid Paldiski maantee 36a asuval pinnal soovitakse täpselt osutama hakata. Olenemata tegelikult eeltoodust, vähendab ükskõik millises vormis süstlavahetusteenuse osutamine piirkonna turvalisust.

Planeeritud süstivate narkomaanide kogunemispunkt muudab kardinaalselt asukohaga külgnevate miljööväärtuslikesse asumitesse elama asunud perede põhiseaduslikku õigust turvalisusele. Turvalisus tuleb tagada hoolimata sellest, kas tegemist on piirkonnaga, kus asuvad suured või üksnes väikesed elumajad. Muuhulgas ei saa hea transpordiühendus süstlavahetusteenuse tarbijatele kuidagi üles kaaluda konkreetse piirkonna turvalisusega seotud küsimusi.

Käesolevale pöördumisele allakirjutanud nõuavad esmalt selgeid vastused allolevatele küsimustele:

1) On teada, et eelnevas asukohas Erika tänaval leidsid aset pidevad erinevad korrarikkumised, mis häirisid tugevalt elanike rahu. Millistel tõenduslikel alustel põhineb väide, et misiganes teine statsionaarne asukoht keset elurajoone likvideerib või vähendab probleemide mõju?
2) Seega - millised alternatiivsed lahendused (nt. mobiilne süstlavahetus, roteeruvad asukohad, paiknemine tervishoiuasutuste juures jm) olid arutluse all, seejuures millised olid alternatiivsete lahenduste poolt- ja vastuargumendid?
3) Millistest inimestest (nimi, ametkond, roll, pädevus) koosnes otsuse teinud töörühm, seejuures millised välised spetsialistid (nt. politsei, HIV- ja narkoennetusspetsialistid, kohalike kogukondade ja seltside esindajad, Sotsiaalministeeriumi spetsialistid, linnaplaneerijad jm.) olid valiku tegemisse kaasatud ning mil määral? Palume välja tuua otsusega seotud inimesed nimeliselt, sealhulgas kohtumiste ajad, pikkused ja koosolekute protokollid.
4) Milliseid alternatiivseid asukohti LOV valikut tehes kaalus (palume täpseid asukohti aadressidena)? Palume välja tuua täpsed argumendid ühe või teie asukoha poolt ja vastu.
5) Millised konkreetseid päringuid ja pakkumisi (palume täpseid asukohti aadresside täpsusega) tehti erasektorile pindade leidmiseks ja milliste rendihinnapakkumistega?
6) Millised olid LOV poolt mainitud moodullahenduse ebapraktilised aspektid ja miinused? On välja toodud, et üheks teguriks oli liiga pikk aeg kommunikatsioonidega liitumiseks. Palun selgitada, kuidas on võimalik argumenteerida läbi ajapuuduse kontekstis, kus Erika 5B aadressilt kolimine on olnud aktuaalne enam kui kümmekond aastat? Millised aadressid olid moodullahenduse kontekstis kaalumisel?

Käesoleva pöördumise koostajad ei nõustu süstlavahetuspunkti rajamisega aadressile Paldiski mnt 36a ajutiselt ega püsivalt.

Süstlavahetuspunkti kolimiseks mõnele muule aadressile tuleb kaaluda järgmisi alternatiive:

a) statsionaarse süstlavahetuspunkti võiks asendada mobiilsete lahendustega
b) süstlavahetuspunkt peaks olema hajutatud erinevate raviasutuste juures
c) selle vahetus läheduses peaks asuma politseiasutus

Kui eeltoodud alternatiivid ei ole koheselt rakendatavad, peab LOV ajutise lahendinda võimaldama süstlavahetusteenuse osutamise linnavalitsuse enda ruumides, mida on LOVi esindaja varem avalikult meedias ka ühe võimaliku lahendina välja pakkunud.

Nõuame, et Linnaosavalitsus korraldaks esimesel võimalusel avatud arutelu formaadis infotunni kõigile huvitatud linnakodanikele, sealhulgas kaasates kõiki otsuse tegemises osalenud erialaspetsialiste.

Kinnitame, et oleme valmis kaitsma oma õigust läbipaistvale demokraatlikule otsusprotsessile kõigi olemasolevate seaduslike vahenditega.

allkirjade kogumine on lõppenud

16.06.2016 00:00 kuni 30.06.2016 23:59

1332 häält

133%


Aktsiooni korraldaja

Kohalikud elanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Eve: Õudus!
Juba praegu vedeleb süstlaid Ristiku tänava alguse majade hoovides.
Mis siis küll edasi saab?
Tuleb minna 21. juunil kell 17.00 Niine tänav 2 koosolekule, et nõuda süstlavahetuspunktile uut asukohta.
Vasta!
Indrek: iv
Otsides paslikumaid asukohti....
nt. Kolde tn suurde politseimajja või vahetult selle juurde maja vaatevälja.
Vasta!
Merje: alternatiiv on vaja leida
Kooli tagahoov ei ole kindlasti sobiv koht süstlavahetus punktiks. Tuleb leida mõni sobivam koht. Samuti ei usu mobiilsesse süstlavahetusse, kuna narkomaanidel võibolla puudub nutitelefon või üldse mobiil. See punkt peaks olema ikka alati ühes konkreetses kohas, kuhu süstiv narkomaan oskab minna.
Tänan petitsiooni algatajaid. Loodan väga, et sellest ka kasu on

Merje
Vasta!
Karin:
Meie ühiskonda kuuluvad ka probleemid ja nendega tuleb tegeleda. Narkomaania on tõsine probleem ja selle vähendamiseks pole riiklikul tasandil piisavalt tehtud. Loomulikult on meil sotsiaalne kohustus taluda ka selliseid asutusi, aga see kohustus on meil KÕIGIL. Põhja-Tallinna elanikud on vapralt seda kohustust pealinnas täitnud ja talunud oma linnaosas väga probleemseid asutusi, millel ülelinnaline tähtsus. On aeg leida parem lahendus, mis vähendaks Põhja-Tallinna elanike koormust ja suurendaks turvatunnet. Süstlavahetuspunkti ühest punktist teise liigutamine pole lahendus.
Vasta!
Jaanus:
Elame siin kõrval ja ei saa enam väravaid lahti jätta
Vasta!
Kristi: kohutav!
Miks see punkt peab elumajade vahel olema?? Miks see punkt ei võiks olla paldiski mnt psühiaatriakliiniku juures.. seal metsa sees tühjasid maju küll ju kuhu see teha ja vajadusel psühholoogid olemas! Saab ka busside,trollidega ja jala kohale ja liigub ka palju inimesi, aga vähemalt ei pea keegi seal kohe kõrval pidevas hirmus elama :S:S:S:S Väga ajuvaba lahendus!
Vasta!
Timo: Timo: Alternatiiv?!
Ei tea mis olukorras on endine Transpordikool Tehnika tänaval, kuid kuna sildil on kirjas, et nad kolivad uude kohta, kas see süstlavahetuspunkt ei võiks sinna kolida. Ruumi oleks seal vast kogu linna süstijatele ja ka rehabilitatsiooniga saaks vast tegeleda. Pealegi asub see täpselt linnast välja viiva peatuse lähedal, et nad linna poole vähem liiguks.
Lugupidamisega: Timo Paldiski mnt-lt
Vasta!