Tallinna koolidesse kvaliteetne koolitoit

Toeta seda petitsiooni kui sa soovid, et Tallinna koolinoored saaksid süüa kvaliteetset ja mitmekesist toitu. Me ei luba linnal noorte arvelt kokku hoida!

allkirjade kogumine on lõppenud

26.11.2019 00:00 kuni 08.12.2019 23:59

85 häält

17%

Tallinna linnavalitsus hoiab juba kuuendat aastat noorte arvelt raha kokku

2019. aasta augustis saatis Tallinna linna noortevolikogu linnajuhtidele pöördumise, milles toodi välja, et linnapoolne koolitoidu rahastamine püsib juba aastaid muutumatuna. Riik panustab koolitoitu päevarahaks 1 eurot samas kui linn panustab ainult 0,34 eurot.


2020. aastaks on linnapoolne koolitoidu päevaraha püsinud muutumatuna juba 6 aastat. Sama aja jooksul on märkimisväärselt kasvanud toitlustajate tööjõukulud ja toiduainete hinnad. Vaatamata linnajuhtide ilusatele sõnadele, et 2020. aasta eelarves kaalutakse koolitoidu rahastamise suurendamist püsib olukord muutumatuna. 2020. aasta Tallinna eelarve eelnõus panustab linn koolilõunasse taaskord ainult 0,34 eurot. Olukord vajab lahendamist. Palume toetada ettepanekut tõsta linnapoolset panust 0,69-le eurole päevas.


Me ei luba linnal noorte arvelt kokku hoida!

Täiendav rahastus aitab tagada koolides parema kvaliteediga söögi ning pakkuda senisest mitmekesisemat toiduvalikut. Lisaks aitab suurem rahastus tagada, et koolitoitudes kasutatakse rohkem kohaliku päritolu toiduaineid.

Toeta seda petitsiooni kui sa soovid, et Tallinna koolinoored saaksid süüa kvaliteetset ja mitmekesist toitu.


Aktsiooni korraldaja

Tallinna linna Noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis on moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Tallinna noortevolikogu asutati 2011. aastal.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tuuli: Linn võiks selle raha parem koolide ja lasteaedade majanduskuludeks eraldada
Üks võimalus oleks ikkagi lapsevanemate osalust suurendada. Nagu tasuta ühistransport, ei saa ka tasuta koolitoit ju hea olla. Samal ajal on koolidel puudu raha õppevahenditeks ja õpetajate palkadeks. Leian, et kooli ega lasteaiatoit ei peakski olema kõigile tasuta, aga samal ajal peaks koolidel ja lasteaedadel olema raha õppevahendite ja muu vajaliku ostmiseks. Praegu koguvad seda raha ikka vanemad, küll klassiraha, küll koolide ja lasteaedade juurde moodustatud sihtasutuste kaudu. See on vanemate "varjatud maksustamine", parem korjaku lapsevanematelt toiduraha, aga kõik vajalikud vahendid peaks koolidel ja lasteaedadel linna poolt olemas olema.
Vasta!
Tuuli:
Siis ehk lõppeks ära see vanemate poolt lasteaedadesse pabertaskurättide viimine või jõulukuuse või helkurvestide jaoks raha korjamine.
Vasta!