Toetuse kogumine Lehola Kooli püsimajäämiseks

Lehola küla elanikeni ning Lehola lasteaia ja kooli lastevanemateni on jõudnud info, et vallavalitsus on teinud Laulasmaa Koolile ettepaneku tegevuskohtade funktsiooni muutmiseks. See tähendab, et juba selle aasta septembrist ähvardab Lehola koolimaja kooliosa sulgemine ning laiendamine lasteaiaks. Põhjenduseks tuuakse lasteaiakohtade nappuse Klooga ja Laulasmaa piirkonnas.
Ettepanek on tehtud rutakalt ning kogukonna ja koolipere huve ja arvamust mitte arvestades. Samuti on suure küsimärgi all selle muudatuse läbisurumise seaduslikkus.
Märtsikuus viidi läbi küsitlus, mille eesmärk oli koguda lastevanematelt sisendit koolivõrgu arendamise kohta vallas. Küsitluse tulemused olid ülimalt positiivsed ning üheselt mõistetavalt Lehola kooli jätkamise poolt. Samuti ei ole kogukonnale ega kooli hoolekogule esitletud ühtegi analüüsi või põhjendust, mis toetaks kooliosa sulgemise ideed.
Jaga toetust, anna oma hääl ja aita säilitada Lääne-Harju valla alghariduse pärl, milleks Lehola Kool kahtlemata on!

Käed eemale Lehola koolist!

allkirjade kogumine on lõppenud

16.04.2022 00:00 kuni 16.05.2022 23:59

265 häält

53%

Korraldame toetuse kogumist, sest ei saa mitte pealt vaadata, kuidas Lääne-Harju vallavalitsus tahab läbi suruda kogukonna- ja lastevaenulikku muudatust.

Aktsiooni korraldaja

Aktsiooni taga seisavad Lehola küla elanikud, Lehola Kooli lasteaia ja kooliosa lapsevanemad ning ümberkaudsete külade elanikud.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Aleksandra: Käed eemale Lehola koolist!
Kodulähedane kool peab jääma!
Vasta!
Meeli: Lehola kool on Lehola lastele väga vajalik, sest kõik ei ole suurlinna elanikud::)
https://petitsioon.ee/idcard/sign?action=/toetuse-kogumine-lehola-kooli-pusimajaamiseks/
Vasta!
Arvi: Lehola kool
Toetan Lehola kooli allesjäämist!
Vasta!
Alvar: Toetan Lehola kooli jätkamist .
https://petitsioon.ee/idcard/sign?action=/toetuse-kogumine-lehola-kooli-pusimajaamiseks/
Vasta!
Liisa-Lota: Liisa
Ei saa aru omavalitsustest kus ei saada hakkama kodulähedase põhihariduse arendamisega. See on ju valla põhiline ülesanne. Kui sellega ei saada hakkama siis millega saadakse?
Teistele ka hoiatuseks - ärge kunagi lubage muuta oma laste kooli teise kooli õpipaigaks, sest kooli omanikul tekib nii võimalus see üleöö sulgeda. Erinevalt eraldi koolist, mille sulgemisotsus tuleb teha pool aastat ette ja mida maapered saavad kohtus vaidlustada. Ja tavaliselt võidavad.
Vasta!