Türi Põhikooli hoonet ei tohi kitsamana ehitada!

Palume Teil anda allkiri, et Türi Põhikooli ehitushanget ei kuulutataks välja enne, kui projektis on tehtud õpilaste heaolu arvestatavad muudatused.
Türi põhikooli uus õppehoone on projekteeritud palju kitsamaks. Õpilaste liikumisaktiivsus on majas piiratud...

allkirjade kogumine on lõppenud

10.12.2018 00:00 kuni 01.01.2019 23:59

48 häält

12%

 

Türi Põhikooli hoonet ei tohi kitsamana ehitada!

Türi põhikooli uus õppehoone on lapsevanemaid teavitamata projekteeritud palju kitsamaks kui varem lubatud. 2017. aasta märtsis tutvustas vallavalitsus elanikele kooli eskiisprojekti suurusega 6000m2, mis peaks asendama ruumikat Tolli tänava koolimaja.

Sama eesmärk oli kirjas projekteerimishankes 2018. aastal, kuid valminud lõplik koolimaja põhiprojekt on 2000m2 väiksem. See toob kaasa mitmeid probleeme – õpilaste liikumisaktiivsus on hoones piiratud, koridorid on kitsad ja müratase suureneb.

Kooliruumi 1/3 vähendamise kohta ei leia infot mitte ühestki volikogu ega vallavalitsuse otsusest või komisjoni protokollist.

Praeguse projekti peamised mured on:

-          Iga õpilase kohta on vaid 7m2 pinda, mida on erakordselt vähe. Normaalne oleks 10-11m2.

-          Algklassidel on vaid üks kitsas koridor vahetundide veetmiseks. Laste liikumine pole soodustatud.

-          Koolis puuduvad rahustamise alad - nurgad ja kohad õpilastele, kes vajavad eraldatust ja rahu nende eripärast tulenevalt.

-          Söökla on planeeritud tihedalt aatriumi, vähendades veelgi liikumisruumi.

-          Klassiruumid ei ole planeeritud tänapäevaste vajaduste järgi, näiteks ei saa neid omavahel ühendada jne.

-          Kitsad pikad koridorid ei võimalda neid tundide läbiviimiseks kasutada. Näiteks, kui tunnis on vaja teha grupitööd ja õpilased jagada 3-4 grupiks, ei ole koridorides sopistusi, kuhu nad lisaks klassile jaguneda saaks.

-          Pikki, kitsaid ja õpilasi täis koridore ei saa kasutada aktiivseteks tegevusteks – mängimiseks, jooksmiseks, mida tänapäeva kool peaks võimaldama.

-          Aula on kärbitud liiga väikseks.

-          Vahetunnis õue liikuma pääsemiseks pole loodud kiireid võimalusi, kõik 550 õpilast peavad kasutama ühte sissepääsu korraga.

 

Palume Teil anda allkiri, et Türi Põhikooli ehitushanget ei kuulutataks välja enne, kui projektis on tehtud õpilaste heaolu arvestatavad muudatused.


Aktsiooni korraldaja

Rene Luik, Katri Nurmine, Laura Tänna, Gerly Tarius ja Oleg Kuusik.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Oleg: Jaga oma arvamust
Viimases Türi rahvalehes (06.12) on juttu uuest Türi põhikoolist (lk.2 ja lk.8). Viimases tekstis Türi vallavanem annab meile teada, et "kavatseme kõiki otsuseid ning arenguvõimalusi kaaluda koos avalikkusega, kaasates kõiki, kellele see teema südamelähedane". Palun siis kõiki kellele see teema südamelähedane osaleda selles, et leida lahendused mis arvestavad õpilaste heaolu.

Juhin tähelepanu sellele, et ehitushanke väljakuulutamise edasilükkamine ei tähenda toetuse loobumist ega ilma jäämist. Pigem vaadata murekohad üle enne ehitamist, kui ehituse käigus kui muudatused on juba rahalised.

Täna on vallal plaan ehitushange välja kuulutada jaanuaris, et saaks aprillis lapsed kolida mööda linna laiali ( enne eksamite perioodi) ning mais alustada hoone lammutusega. Uute kooli soovitakse kolida 2020 1 sep.( kiire ehitusgraafik koos võimlaehitusega).
Vasta!
ragnar: Tere
Mina pooldan uue türi põhikooli hoone ehitust
sest lastel on uut koolimaja vaja kuna vana kooli maja ei vasta enam täna päeva koolimaja nõuetele
ehitus hange tuleb kindlasti välja kuuludada
Vasta!
Pipi-Liis: Valeinfo levitamine on taunimisväärt!
Juhin tähelepanu, et hoolimata korduvatele selgitustele annab Oleg siin eksitavat infot- Türi Põhikooli hoone ehitamiseks antakse toetust vastavalt taotlusvooru tingimustele ning toetust kasutades hoone ruumiprogrammi suurendada ei saa. Seega on täiesti vale ja vastutustundetu väide, nagu annaks inimeste allkirjade kogumine, arvamuste avaldamine jne võimaluse muuta hoone mahtu. Toetust on võimalik kasutada kas rahastaja poolt seatud tingimustel või siis sellest toetusest loobuda. Toetusest loobumise korral ei saa me vaid valla eelarvevahendeid kasutades kahjuks uut kooli ehitada. Põhikooli ehitamise ettevalmistamiseks on kahe aasta jooksul head tööd teinud projekteerijad ning kooli esindajad kes kõik soovivad meie lastele õppimist toetavat keskkonda luua, sarnaste reeglite järgi ehitatakse täna Eestis kümneid uusi koole. Laseme spetsialistidel oma tööd teha ja keskendume üheskoos parem hariduse sisulistele uuendustele!
Vasta!
Oleg: vastus
Koolihoone projekt tehti 1/3 võrra väiksem, uues koolis on kitsad tingimused, lapsevanemaid ei ole sellest teavitatud.
Petitsioonis ei levita me infot, et loobuda toetusest või anname lootust, et allkirjade kogumine muudaks hoone suurust või , et oleme uue kooli vastu.
Meie soov on vaid see, et kool on kitsas „Teeme laiemaks“ , et meie lastele õppimist toetavat keskkonda luua. Laiemaks tegemine tähendab vahest vaid inimeste ära kuulamist ja arutlemist või mõne ruumi liikutamis.
See on koht kus saab oma meelsust avaldada. Kool on kitsas.
Vasta!
Kadri: Türi põhikooli hoonet ei tohi kitsamana ehitada
Olen nõus, et ehitades uut hoonet, mis kestab kümneid aastaid oleks ette nähtud vähemalt sel momendil asjatundjate poolt aktsepteeritavate nõuete järgi.
Vasta!