Umbusalduse avaldamine Järveküla Kooli juhtimise suhtes

Umbusalduse avaldamine Järveküla Kooli juhtimise suhtes

allkirjade kogumine on lõppenud

03.11.2023 00:00 kuni 03.12.2023 23:59

68 allkirja

97%

Meie, allakirjutanud, peame vajalikuks muutust Järveküla Kooli juhtkonna koosseisus, et tagada ausus ja õiglus, heal tasemel õppekvaliteet meie lastele, koolipere kaasamine otsustesse.

Algatuse korraldaja

Kiira, lapsevanem

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Siret: nõus
Haridusasutuse juht peab olema eeskujuks kogu kooliperele. Kool ei ole ju üksnes õppeasutus vaid ka kasvatusasutus. Kui direktor õpilasi kooli peal ei tereta ning kurjustaval ja käskival toonil suhtleb, siis sellist kasvatust ei soovi oma lastele ega teistelegi. Koolipoolne infovahetus on olematu, enam ei tea ega saa aru mis toimub seal.
Vasta!
Raimondo: Tööinspektsiooni järelvalve kohaselt on töökeskkond hea
Anonüümse töökeskkonnauuringu tulemused on uue direktori käe all oluliselt paranenud. Neid tulemusi on jagatud nii lastevanemate üldkoosolekul kui ka hoolekogus. Ebaeetiliselt käitunud õpetaja vallandamisele järgnenud tööinspektsiooni etteteatamata erakorralise kontrolli käigus (19.10) puudusi ei tuvastatud (protokoll 31.10). Tööinspektsiooni konsultant toob välja järgmist (06.11): "Töötajad on üldiselt töökeskkonnaga rahul. Juhtkonnaga resoluutset vastasseisu ei toimu ja juhtkond ei saa kuidagi inimestega halvasti käituda. Ankeet kajab kuskil 1- vahel. 5 inimest, kes on juhtkonna suhtes skeptilisemad. Töötajatega koheldakse õiglaselt, enamus saab abi juhtkonnalt või kolleegidelt.Kiitus juhtkonnale, et töötajad teavad ja oskavad kellegi poole pöörduda,kui töös on kiusamisega seotud probleeme keskkond." (dokumente on jagatud 8.-9.klassi hoolekogu ja lastevanematega 07.11). Nende anonüümsete vastustega on töötajad korduvalt kinnitanud, et õhkkond on hea ning seda ka tänase toetuskirjaga juhtkonnale, mille sai kogu kool.
Vasta!